• มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • การประสานงานด้านอสังหาริมทรัยพ์

19-Nov-18

 

Applied
 • ดูแล Social Media ของบริษัทฯ เช่น Facebook, Line
 • Social Media Specialist
 • มีใจรักการงานบริการ ตอบคำถามให้ลูกค้า

15-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Nov-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ test case
 • สามารถออกแบบ test plan, test script และ test case
 • จัดทำ user manual ของ software

13-Nov-18

 

Applied
 • มีความสามารถด้านการทำ SEO
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา API (REST/SOAP)
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?