• สวัสดิการ
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์

04-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001, GMP&HACCP

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 6 ปี เขียนภาษา Java
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป

03-Aug-20

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
 • มีประสบการณ์ในพื้นฐานการตลาด

03-Aug-20

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 30 ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิทย์ Food Science หรือสาขาอื่นด้านอาหาร
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

03-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?