• ปริญญาตรี (วท.บ.)วิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร
  • มีการจัดทำระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
  • มีการทำงานด้านกฎหมายอาหาร อย่างน้อย 2-3 ปี

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
  • ด้านศิลปะศาสตร์ / มนุษยศาสตร์
  • ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

11-Dec-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?