• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Dynamic AX, Express ได้
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน 0-1 ปี

21-Sep-18

THB16k - 20k /month

Applied
  • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 25 – 45 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน 0-1 ปี

21-Sep-18

THB16k - 20k /month

Applied
  • สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT DINAMICS AX
  • มีประสบการณ์ตรงด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  • เคยดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี

15-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?