• วุฒิการศึกษา ปวส.,สาขาพาณิชยกรรม ,ป.ตรี การจัดการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานคลังสินค้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร GMP, HACCP, ISO9001

21-Jul-18

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • เคยทำงานร้านอาหาร/เครื่องดื่ม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รักงานบริการแลงานขาย

21-Jul-18

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft AX
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001, GMP&HACCP

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม MICROSOFT DINAMICS AX
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • เคยดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี

17-Jul-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ประสานงาน และตอบแบบสอบถามของลูกค้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • การศึกษา Food sci., Food tech., related

17-Jul-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?