• ทำงานจันทร์-ศุกร์
  • โบนัส
  • บัตรประกันกลุ่ม

28-May-20

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ย
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูล, ปร

25-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?