• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน 2 ปี

19-Nov-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 0-1
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO9001, GMP & HACCP

19-Nov-19

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 22 ขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

19-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูล, ปร

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการ
 • ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์
 • ความมั่นคง

18-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงาน 1-2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต, เครื่องจักร

18-Nov-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิทย์ Food Science หรือสาขาอื่นด้านอาหาร
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

17-Nov-19

 

Applied