• เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 25 – 45 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน 0-1 ปี

09-Nov-18

THB16k - 20k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?