• ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการ/การสื่อสาร
 • มี service mind /มีความอดทนอดกลั้น /ยิ้มแย่มแจ่มใส
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

28-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ทางด้านการบริหารองค์กร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

27-Jan-20

 

Applied
 • Experience of Marketing or CRM
 • Excellent command of English and Thai
 • Proficient in MS Office use

27-Jan-20

 

Applied
 • Sales Excellence
 • Customer Service Distinction
 • Outstanding Relationship Management

24-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?