• เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์การตลาด พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปริญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

07-Apr-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?