• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • เพศชาย - เพศหญิง อายุ 22-30 ปี

05-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก 2 ปี
  • เพศชาย เพศหญิง อายุ 32-38 ปี

05-Dec-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?