• ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ชายอายุระหว่าง 23-35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง คอนโดมิเนียม

17-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี. สาขาวิศวกรรม
 • ชายอายุระหว่าง 23-35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง คอนโดมิเนียม

17-Aug-17

 

Applied
 • เขียนแบบงานก่อสร้าง งานสถาปัตย์
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา และ สถาปัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.