• จบ ป.ตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาตร์ เครืองกล อุตสาหการ
 • Mechanical Engineer
 • ปฎิบัติงานที่นครปฐม

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวช. - ปวส.
 • มีความรู้ด้านงานไฟฟ้าพอสมควร

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปวส.
 • Purchasing
 • ปฎิบัติงานที่นครปฐม

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.