• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • การประมาณการสำหรับการวางแผนงบประมาณเบื้องต้น
  • ประสานงานในการถาม - ตอบ จากผู้เข้าร่วมประกวดราคา

16-Jul-18

 

Applied
  • กองทุนประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
  • ตรวจสุขภาพประจำปี

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?