• มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ ๆ เสมอ
  • พร้อมพัฒนาตัวเองเพื่อปรับตำแหน่งให้สูงขึ้น
  • ทำงานพระราม 9 เดินทางสะดวกด้วย MRT

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิก 1 - 2 ปี
  • พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่ง Portfolio แนบมาพร้อมกับ CV
  • ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสูงสุดเดือนละ 2,000 บาท

11-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?