• อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความชำนาญ ด้านขนมยุโรป และไทย
  • สามารถออกแบบ จัดจาน present ได้สวยงาม

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.