• การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • 18,000-30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
  • มีประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี

12-Nov-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?