• วุฒิ . ปวช-ปวส สาขา อิเล็คทรอนิค
  • ไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน
  • มีประสบการณ์ในสายงาน

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.