• ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสารดีและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-18

 

Applied
  • ออกแบบ 3D สำหรับงาน POSM, Booth และงาน Event
  • ออกแบบและปิด Artwork สิ่งพิมพ์
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

19-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?