• มีทักษะการขาย ประสานงาน มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีไหวพริบ
  • มีรถและสามารถใช้รถส่วนตัวในการทำงานได้

10-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?