• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้,ทำงานนอกสถานที่ได้
  • สาขาวิชาสำรวจ,ก่อสร้าง,โยธา

16-May-18

 

Applied
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • งานธุรการ

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.