• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้,ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สาขาวิชาสำรวจ,ก่อสร้าง,โยธา

15-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • งานธุรการ

15-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้,ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สาขาวิชาสำรวจ,ก่อสร้าง,โยธา

11-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • งานธุรการ

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?