"บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs at บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด
  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด's logo
  Yannawa
  • รับนักศึกษาจบใหม่ สายเคมีสิ่งทอ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ + OT