บริษัท สิทธินันท์ จํากัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 of 8 jobs at บริษัท สิทธินันท์ จํากัด
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  Sitthinan Co., Ltd.'s banner
  Sitthinan Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้วTHB 16K - 24,999 /month
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีอาหาร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ / ยินดีรับจบการศึกษาใหม่
  Sitthinan Co., Ltd.'s banner
  Sitthinan Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้วTHB 13K - 19,999 /month
  • วุฒิม.6 (สายวิทย์-คณิต) หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานในห้อง Lab
  • มีความรู้ ISO/IEC 17025:2017