ธนาคารแห่งประเทศไทย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs at ธนาคารแห่งประเทศไทย
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  HP Backend (OA Supervisor)

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  Wattana
  • ควบคุมการติดตามหนี้ของบริษัทติดตามหนี้ภายนอก
  • การติดตามทวงถามหนี้ โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • OA Supervisor
  Capital Nomura Securities Public Company Limited's banner
  Capital Nomura Securities Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • Investment Consultant/ Financial Advisor
  • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (090)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ป.โท : การเงิน/เศรษฐศาสตร์/การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำระบบ Cash Management