Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันสูงได้ดี
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's banner
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีใบ กว. สามัญ
  • ประสบการณ์คุมงาน 10 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมงานก่อสร้างนำสายไฟลงใต้ดิน
  SONOMA CO., LTD.'s banner
  SONOMA CO., LTD.'s logo
  BangkokTHB 70K - 119,999 /month
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • อายุ 40 ปีขึ้นไป
  Dhanarak Asset Development Co., Ltd.'s banner
  Dhanarak Asset Development Co., Ltd.'s logo
  Laksri
  • สถาปัตยกรรมหลัก
  • เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านสถาปัตยกรรม อย่างน้อย 7 ปี
  QODESIGN's logo
  Bangkok
  • ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานงานช่างที่ดี ได้ร
  • ประสานงานกับช่างในไซต์งานให้ทำงานร่วมกันได้อย่างรา
  • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไซต์งานได้ดี
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ออกแบบ,จัดทำแบบก่อสร้าง,ตรวจสอบแบบ
  • มีประสบการณ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือก่อสร้าง 5-10 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Autocad,Photoshop,Sketchup