• เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาตกแต่งภายใน หรือมัณฑนศิลป์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุเป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

2 hours ago

 

Applied
 • Senior Civil Engineer
 • 3 years of experience in construction
 • Location: Chonburi

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบ Shop Drawing
 • ออกแบบงานสถาปัตย์
 • จบใหม่หรือมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคาร

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Production Supervisor
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • Production Control Liquid Line

2 hours ago

 

Applied
 • Leaderdhip and experience in Townhome
 • Working for a real estate
 • 200-300K

2 hours ago

 

Applied
 • Attractive remuneration package
 • Medical and Personal Accident Insurance
 • Good in English conversation and writing

2 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience
 • Good command of English
 • Excellent interpersonal and reporting skills

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher preferably in Civil
 • Over 5 years’ experience in Project Engineering
 • Associate Civil Engineer certificate

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Civil Engineering
 • Minimum Professional Engineering (PE)
 • At least 5 years of progressively

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Company
 • Excellent Benefits
 • MNC Culture

2 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Career Progression Opportunities
 • Excellent Benefits

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
 • ประเมินราคา ทำสัญญาก่อสร้าง
 • ประจำสำนักงานใหญ่ และออกตรวจหน้างานเป็นครั้งคราว

2 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรโยธาประสบการณ์ออกแบบโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม
 • คิดงบประมานการก่อสร้าง แก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้ทีม
 • สามารถใช้โปรแกรมAutoCAD ได้, ใบกว.ระดับภาคีวิศวกร

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ 5-7 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานเชิงรุก สามารถแก้ปัญหาได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 5 years of work experience
 • English communication is a must

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Residential real estate development experience
 • Top tier real estate company
 • Good English

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานQC./QA. อย่างน้อย 10 ปี
 • ปฏิบัติงานที่บังคลาเทศ ประมาณ 2-3 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master's Degree in Architecture
 • 7-10 years of experience in property and project
 • direct experience in property development project

2 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Civil Engineering, Electrical
 • 3 years of relevant work experience preferably
 • Possess an engineering license

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Head of construction over 10 years
 • Planning and supervising construction project
 • Management project ,quality and budget controls

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า, งานระบบก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า, งานระบบก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ใช้ Program BIM, Revit or Autocad 3D
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. เอก เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ใช้ Program BIM, Revit or Autocad 3D
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. เอก เครื่องกล / สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถควบคุมคนงานก่อสร้างได้ สั่งงานก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ป.ตรี สาขาก่อสร้าง /โยธา
 • สามารถควบคุมคนงานก่อสร้างได้

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ป.ตรี สาขาก่อสร้าง /โยธา
 • สามารถควบคุมคนงานก่อสร้างได้

2 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age not over 30 Years old.
 • 2-5 yrs Exp in M&E construction project
 • Strong in Engineering/bidding process

2 hours ago

 

Applied
 • ใกล้ BTS ช่องนนทรี
 • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineer (OE, Design & Estimate)
 • Exp in Design, Calculation, Bidding Process, BOQ
 • Knowledge in AutoCAD, BIM

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดตามเทศกาล
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

2 hours ago

 

Applied
 • ช่างอาคาร
 • ธุรการ
 • บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมการก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หากมีงานไกลๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานโครงสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป

2 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หากมีงานไกลๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Able to work based in Norteastern of Thailand

2 hours ago

 

Applied
 • Engineering
 • ออกแบบและตรวจสอบแบบด้านวิศวกรรม
 • ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

2 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมหน้างานอย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกติดต่องานนอกสถานที่ได้

2 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี วศ.บ โยธา หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานตาม site งานได้
 • แก้ไขปัญหาหน้างานสนาม,เช็ค Blowcount

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great career opportunity
 • Healthcare industry
 • Regional exposure

2 hours ago

 

Applied
 • Responsible for the entire facilities management
 • To provide solutions for all on-site
 • To be able to provide team guidance

2 hours ago

 

Applied