• เขียนแบบงานโครงสร้างก่อสร้าง งานสถาปัตย์ ได้
 • สามารถเขียนแบบงานโครงสร้างก่อสร้างได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

37 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วศ.บ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

37 mins ago

 

Applied
 • ช่างสำรวจงานอาคารก่อสร้าง งานถนน
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาช่างสำรวจ
 • มีประสบการณ์งานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

37 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

37 mins ago

 

Applied
 • ดูแลหน้างานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิ ปวส -ป.ตรี สาขา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

37 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สนใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ควบคุมงาน
 • โฟร์แมน
 • ผู้ตรวจสอบ

37 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้ควบคุมงาน
 • วางแผนงาน
 • ผู้ตรวจสอบ

37 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมคุณภาพงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • รวบรวมข้อมูล

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering/ Bidding
 • Project / construction management
 • Excellence in English

37 mins ago

 

Applied
 • Chinese-Thai,中文翻译
 • Professional, language
 • honest, positive, hardworking

37 mins ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จบปริญาตรี ออกแบบภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน
 • ทำ Persentation

37 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • very attractive package not to include other perks
 • challenging and rewarding career
 • chance to explore working with foreign superior

37 mins ago

Above THB160k /month

Applied
 • civil engineer, civil, structure, construction
 • English, CAD, installation, buidling, project
 • project management, site, site engineer

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบและคำนวณงานโครงสร้างประเภทบ้านเดี่ยว
 • จบในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ยินดีรับนิสิตจบใหม่, สวัสดิการดีมาก

37 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแล-ตรวจงานก่อสร้าง และ ประสานงานก่อสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี/วิศวกรรม/โยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

37 mins ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง
 • ทำเอกสารเขียนรายงานและใช้คอมพิวเตอร์ไปรแกรม

37 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาโยธา, ก่อสร้าง
 • หากมีใบ กว.จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

37 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถเขียนแบบ3D ได้
 • ควบคุมสโตร์ การเบิกจ่ายวัสดุ

37 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง
 • ช่างโยธา, ช่างสำรวจ, ช่างสถาปัตยกรรม
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

37 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ต้องดูแบบก่อสร้างเป็น

37 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถประจำทำงานที่ไซร์ได้

38 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถประเมินราคาก่อสร้างได้

38 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถประเมินราคาก่อสร้างได้

38 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

38 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

38 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

38 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

38 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดพนักงาน , เบี้ยขยั

38 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบที่อาศัยอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ Auto CAD , Shetchup , Microsoft Office

38 mins ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริการ
 • เขียนแบบ อ่านแบบ และประเมินราคา

38 mins ago

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบ AUTO CAD ได้
 • ผู้ช่วยวิศวกร งานทดสอบ
 • ดูแลเอกสาร การทดสอบ

38 mins ago

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
 • จบสาขาวิศกรรม จะพิจารณาพิเศษ (โยธา)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

38 mins ago

 

Applied
 • วิศวกร โยธา ประสบการณ์ 0-5 ปี (ชาย-หญิง)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีขึ้นไป
 • สามรถใช้ Auto CAD ได้อย่างดี

38 mins ago

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา/ ก่อสร้างจะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทุกวัน
 • จัดจ่ายงานแต่ละวัน เพื่อทำงานนอกสถานที่ทุกวัน

38 mins ago

 

Applied
 • งานเจาะสำรวจดิน
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่

38 mins ago

 

Applied
 • ความก้าวหน้าของงาน
 • สวัสดิการและผลตอบแทน
 • อายุงาน อย่างน้อย 5 ปี

38 mins ago

 

Applied
 • ผู้ควบคุมงาน
 • วางแผนงาน
 • ผู้ตรวจสอบ

40 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมคุณภาพงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • รวบรวมข้อมูล

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ควบคุมงาน
 • โฟร์แมน
 • ผู้ตรวจสอบ

40 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา , วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีทักษะการเจราจาต่อรอง และ การประสานงานได้ดี
 • ติดตามกระบวนการจนถึง ผู้รับเหมาติดตั้งเสร็จ

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา , วิศวกรรมเครื่องกล
 • เขียนแบบเพื่อส่งผลิต
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Interior design
 • Design coordinator
 • Architectural design

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical engineer
 • Must have w/PE license
 • 10 years experience in HV power supply system

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B.Eng/Master Engineering in Civil/Transportation
 • 5 years experience in detailed design for highway
 • Preparing and checking project design

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree in Civil / Structural
 • Structural Design
 • at least 5 years experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Architecture, Revit
 • Minimum 5 years experience in design
 • Good in written and spoken English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.