• วิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 0-5 ปี
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง งานวางท่อ และโครงสร้าง

1 hour ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมไซต์งานก่อสร้าง 3 ปี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (บริษัทฯมีรถให้)

1 hour ago

 

Applied
 • ออกแบบคอนโด
 • ปริญญาตรี-โท สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical
 • Communication and interpersonal skills
 • 4 years of experiences in concrete

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • Good command of English
 • More than 1-3 years' experience

6 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีในสาขา สถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto-CAD / Sketch-Up

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ใช้งานโปรแกรมออกแบบได้ดี มีประสบการณ์

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil Engineering
 • Experience in property development
 • Good English communication skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree in Civil / Structural
 • Structural Design in Bridge/Mass transit/Highway
 • Minimum 5 years experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Architecture is required
 • Develop architectural framing designs.
 • Learn about estimate cost for construction.

6 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

6 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AUTO CAD ได้

6 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

6 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

6 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาวิศวกรรมโยธาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า (กำลัง)
 • มีประสบการณ์งานโครงการ 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบ กว.สามัญ (สฟก.)

6 hours ago

 

Applied
 • ที่พักฟรี
 • ค่าน้ำมันหน้างาน
 • ประกันอุบัติเหตุ

6 hours ago

 

Applied
 • Sales of gypsum systems, products & solutions
 • Knowledge in broad technical& building materials
 • Flexible to work in Northern region

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบ กว.
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างถนน

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ด้านก่อสร้าง
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.สาขาก่อสร้างหรือสำรวจขึ้นไป
 • สามารถทำรายการคำนวณงานสำรวจพื้นฐาน
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.สาขาก่อสร้างขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง
 • ถอดแบบประมาณราคางานและความคุมงานก่อสร้าง

6 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก
 • ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมต่างๆ,งานตกแต่ง

6 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบงานโครงการ Solar Rooftop
 • ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธา
 • ประเมินราคางานโยธาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ถ้าเคยทำงานโมเดลมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ Auto CAD ได้
 • ปวช ปวศ ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เคยผ่านงานสร้างสถานีบริการน้ำมัน

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวการสร้างปั้มน้ำมันจะพิจารณา

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการสร้างสถานีบริการน้ำมัน

6 hours ago

 

Applied
 • 5 working days a week
 • Plant Engineer
 • Department Manager

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • มีความสามารถในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ

6 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years working experience
 • Planning and supervising construction
 • Salary 25k or above

6 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Leading US MNC in Civil Engineering
 • Prior experience in drainage/geotechnical works
 • Proficiency in Autocad/Revit

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering - Civil & Structural
 • Min 3-5 years working experience in QS
 • Experience in commercial buildings/ Infrastructure

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Near BTS Chongnonsee / MRT Silom
 • Provident Fund benefit
 • Performance Bonus

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Revit, STADD Pro., ETAB, SAFE ได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภาคีวิศวกร/สามัญวิศวกร

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบงานโครงสร้างเบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานสำรวจ (Survey)ได้

7 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงาน ตจว.และขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
 • At least 7 years working experience
 • Product Development and Product Improvement
 • Salary 40k or above

7 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่
 • ประเมินการลงทุนทางธุรกิจ
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์แนวสูง

7 hours ago

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้างแนวราบ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

7 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

7 hours ago

 

Applied