• ปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธาและมีใบอนุญาวิศวกร
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและการแสดงภาพ

54 mins ago

 

Applied
 • ชาย วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง-ทำ B.O.Q ได้

54 mins ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • สามารถอ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และถอดแบบได้
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ

54 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปวช, ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ต้องพักอาศัยประจำหน้างานโครงการได้

54 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การเขียนแบบInterior 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ,Sketch up

55 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ทำงาน ตามงานตกแต่ง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถเขียนแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ควบคุมงานในไซร์งาน

55 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ออกแบบภายในอาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ
 • ทำWorking Drawing

55 mins ago

 

Applied
 • วุติปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ30 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

55 mins ago

 

Applied
 • ADVANCE PREFAB CO.,LTD
 • Bangna, Samutprakarn or BanBueng, Chonburi
 • ADVANCE PREFAB CO.,LTD. is a subsidiary of NWR

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขา สถาปัตย์ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

55 mins ago

 

Applied
 • Bonus 3-4 mnths, Medical Support, OT Payment, etc.
 • Listed Japanese Construction System Service Co.
 • Fresh is Welcome

5 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3-4 mnths, Medical Support, OT Payment, etc.
 • Listed Japanese Construction System Service Co.
 • Have exp about Construction Filed

5 hours ago

 

Applied
 • Construction project management
 • Experience in hotel projects
 • Experience in structure, interior and MEP works

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • งานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

6 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in construction management
 • Experienced in Condominium or High-rise building
 • Good command of English and computer literacy.

8 hours ago

 

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in construction management & engineer
 • Safety and quality control in engineering

8 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 2-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ งานบัญชีภาษีโดยตรง
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป express ได้,

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher degree in Civil
 • Highly motivated and enthusiastic
 • Computer skill in MS Office, Auto Cad is a must

13 hours ago

 

Applied
 • Facilities Risk Management
 • Semiconducter Class Property Risk
 • FM - Factory mutual property risk standard

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดการประชุมประสานงานระหว่างก่อสร้างกับแบบ
 • ประชุมประสานงานระหว่างก่อสร้างกับจัดซื้อ
 • วางแผนงานก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดของแต่ละปี

19 hours ago

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความกระตือรือร้น อดทน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถคุมงาน / ประสานงาน / แก้ไขปัญหาได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

19 hours ago

 

Applied
 • International Firm
 • Global experience
 • Excellent career development and work environment

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical
 • 5 years experiences in engineering maintenance
 • Have good understanding of English

19 hours ago

 

Applied
 • Male or Female Age 34-45
 • Bachelor or Master Degree in Architecture
 • Experience in architectural management

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • "Property development" ,"Store Development"
 • Project Building
 • Project Management

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานก่อสร้าง

16-Aug-17

 

Applied
 • การศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้ ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สามารถเขียนแบบบ้านและอาคารได้

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

16-Aug-17

 

Applied
 • เขียนแบบ เครื่องกลและไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ฝึกอบรมการใช้งาน เครื่องจักรให้แก่ลูกค้า
 • เขียนแบบ CAD/CAM สนับสนุนกระบวนการผลิต

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • ปวช.- ปวส. ด้านช่างทุกสาขา
 • เขียนแบบเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil Engineering
 • 1-3 years experience in civil engineer
 • Have own car and driving license

16-Aug-17

 

Applied
 • Age between 30-40 years old with Thai Nationality
 • 7 years experiences in handle construction project
 • Bachelor Degree in Civil Engineering or related

16-Aug-17

 

Applied
 • manage capital projects scope, schedules
 • represent the property development division
 • prepare project budgets and monitor all financial

16-Aug-17

 

Applied

QHSE MANAGER

VSL (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • Management of the project health, safety
 • Environmental Management System
 • Registered Safety Officer if required

16-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและฝ่ายจัดส่ง
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตมาก่อน
 • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรและรถจัดส่ง

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ทำงานด้านโยธา 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง-โยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี และประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • At least 2 years of experience in sales
 • English writing and speaking
 • Likes travelling

16-Aug-17

 

Applied
 • Civil Engineer
 • Construction Design
 • Auto CAD

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม
 • สายงานประกันภัย

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.