• วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto cad
 • มีประสบการณ์งานควบคุมอาคาร ประมาณราคา ออกแบบ

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานเวลากลางคืน และ ต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานเวลากลางคืน และ ต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

6 hours ago

 

Applied
 • Provide technical information to sales and clients
 • Has experience in Construction material
 • Able to travel aboard

6 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Architect
 • สถาปนิก
 • จบการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน auto cad ได้

6 hours ago

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน auto cad ได้

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธาของโครงการ
 • ตรวจสอบแบบโครงสร้าง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทางด้านโยธา 2 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้

6 hours ago

 

Applied
 • ติดตามและควบคุมคุณภาพของงานออกแบบตกแต่งภายใน
 • บริหารจัดการโครงการ
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานตกแต่งภายใน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin, Engineering
 • Experience in dealer sales, construction products
 • Good presentation, negotiation, good English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
 • ผู้บริหาร

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • At least 5 years experience in a related field
 • Has own transportation

6 hours ago

 

Applied
 • Provident Fun
 • Group Life Insurance & Group Medical Insurance
 • Performance Bonus

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านโครงสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมได้คล่อง

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทางด้านโยธา 2 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้

6 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบของโครงสร้าง
 • แก้ไข/เพิ่มเติม/รายละเอียดในแบบของโครงสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

6 hours ago

 

Applied
 • Bonus 5 mths,Med,Ins,Prvd.F,COLA,Transp,OT
 • International Sub-Contractor
 • Exp. as a Site Mechanical Engineer

6 hours ago

 

Applied
 • Bonus 5 mths,Med,Ins,Prvd.F,COLA,Cert,OT
 • Global Contractor
 • Exp. as an Architect over 8 years

6 hours ago

 

Applied
 • Good command of English
 • Good computer skills in MS Office
 • Able to work upcountry temporarily

6 hours ago

 

Applied
 • 3+ years of architect design experience,
 • Male
 • Ages: over 30 year old

6 hours ago

 

Applied
 • 3+ years of architect design experience,
 • Male
 • Ages: 30 – 40 year old

6 hours ago

 

Applied
 • 5-7 yrs in design/shop interiors, space design
 • Co with architect and interior or outsource team
 • creative,acknowledge in store develop *preferable

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 yrs in Construction Management, building etc.
 • Exp. in retails shop interior construction project
 • Co with construction worker and subcontractors

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 yrs in Store Development planning&strategies.
 • Coordinate skills with landlord or project team.
 • Able travel both BKK & upcountry when required.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development Manager - Building Managmenet
 • Account Manager
 • Customer Relations

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science or Engineer
 • Design Technical/Integration Architecture
 • In-depth understanding of SOA/EAI/ESB concepts

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร,ประมาณราคา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง อย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

6 hours ago

 

Applied
 • สามารถดูแล ควบคุมหน้างาน งานก่อสร้างได้
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Male
 • Ages: over 30 – 40 year old

6 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ Construction design
 • มีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

6 hours ago

 

Applied
 • จัดหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลโครงการ
 • ออกตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามแบบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและซอฟต์แวร์

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,3D Max ได้

6 hours ago

 

Applied
 • within the BTS line and very good environment
 • career growth plus good remuneration package
 • Has good skill in construction and design part

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • Exp.in Sales, Project Sale, Interior Design
 • Passion in High-end home furnishing

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Architecture / Interior Design
 • Experience in Sales, High-end Product
 • ็High incentive

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม(ก.ว.)

6 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโยธา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น เสมอ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา สถาปัตย์ หรือ ตกแต่งภายใน
 • ทำ 3D ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • ออกแบบงานตกแต่งภายใน ออกแบบประเมินราคา

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบภายใน
 • ตรวจเช็คหน้างาน
 • จบปริญญาตรี สถาปัตย์ ภายใน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามแบบ
 • จบปริญญาตรี สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese nationality, coordinators, Japanese sales
 • Building and maintaining relationships with client
 • sales manager, Japanese marketing,

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil Engineering
 • AutoCAD, Photoshop, Acrobat, Flash
 • Good command of spoken and written English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Major : architecture , Interior design or related
 • Working experience about as QS : 3 – 5 years
 • Capable BIM program such as Revit

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.