Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 34 jobs
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s banner
  Siam Park Bangkok Co., Ltd.'s logo
  Kannayao
  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน
  • ควบคุมดูแลงบประมาณและจัดตามแผนโครงการด้านวิศวกรรม
  • แก้ไขปัญหาหน้างาน/ประสานงานผู้รับเหมา
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ในสายงานQS อย่างน้อย 10 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ผ่านงานบริษัทรับเหมาหรือที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo

  Senior After Sales Service Manager

  Major Development Public Company Limited
  Bangkok
  • บริหารจัดการ งานก่อสร้าง ในส่วนบริการหลังการขาย
  • บริหารทีมงาน การรับแจ้งซ่อมห้องชุดจากลูกค้า
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และรับแรงกดดันได้ดี
  Next