Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 199 jobs
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Product Manager (IT Product)

  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.
  Wangthonglang
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์วางแผนการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์วางแผนการตลาด ด้านการขาย
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  Next