• งานด้านธุรกิจสัมพันธ์
 • สำนักงานธุรกิจพิจิตร
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน

23 mins ago

 

Applied
 • Dynamic Multinational Company
 • 10+ Years Experience in Finance and Accounting
 • CPA/CPD Certified

23 mins ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความกระตือรือร้น
 • ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

23 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Minimum 4 years of risk management experience
 • Bachelor degree or higher in risk management
 • Ability to adapt and respond quickly

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Finance and Banking
 • Funding, Reporting, Cash Management and Treasury
 • Good Command of English

23 mins ago

THB120k - 160k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Master’s degree in Finance, Economic
 • Minimum 5 years direct experience as Relationship
 • Having background in Corporate banking

23 mins ago

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 2 years of experience in SME credit analyst
 • SME-M Credit Analyst

23 mins ago

 

Applied
 • Corporate Client Service
 • Corporate Banking
 • Good English Communication skills

23 mins ago

 

Applied
 • 3-5 yrs of exp in Market Risk Compliance
 • Good command of English
 • Knowledge-Market Risk Regulatory/Audit/Compliance

23 mins ago

 

Applied
 • Head of Credit Management (Personal Loan) (300K)
 • Knowledge on Credit risk management
 • “Banking” Credit Management, Credit Loan

23 mins ago

Above THB160k /month

Applied
 • capital planning analysis / financial strategies
 • Calculate and monitor company’s capital profile
 • Willingness to learn Matlab, Mathematica, VBA, SAS

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการเงินและจัดทำงบประมาณ
 • การจัดทำและควบคุมบัญชี
 • การนำเสนอรายงานทางบัญชีและการเงิน

23 mins ago

 

Applied
 • 4+ yrs in Finance Analyst related role
 • Big 4 Auditing firm/ Manufacturing business is +
 • CPA certificate is preferred

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai Only, 35 - 45
 • Accounting, Finance, Economics or Related Field
 • Experience in Investment, Risk, Financial Analysis

23 mins ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Diploma degree with 2 years of working experience
 • Good communication in English (written & spoken)
 • Competitive salary, performance bonus and more

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Female age 38-45 years old
 • Over 8 years exp. in leasing or finance field
 • 70,000 – 150,000 THB + Benefits + Bonus

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in Financial Planning and Analysis
 • Experience in Investor Relations
 • Experienced from a Property Developer

13 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Dynamic Multinational Company
 • 10+ Years Experience in Finance and Accounting
 • CPA/CPD Certified

13 hours ago

 

Applied
 • Startup with fun work environment with flexi work
 • Mixed of Real estate/Financial Services accounting
 • Opportunity to grow and work abroard

18 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Startup working environment with fast pace growing
 • Real Estate/Financial Investment Knowledge require
 • Full time / Part time / Flexi workplace

18 hours ago

THB30k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting / Finance
 • 2 years experience of Accounting Management
 • Experience in budget planning and controlling

20 hours ago

 

Applied
 • Work with the top bank
 • Attractive benefits
 • International work environment

25-May-19

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • minimum 5 years’exp. in Construction industry
 • High integrity and honesty

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Product Pricing, Product Costing, Program Finance
 • Business and Financial Planning, Pricing Analysis
 • Account and Customer Management, Costing Analysis

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 35-40 years old
 • Experienced in Marketing, Advertising, Credit Card
 • Marketing plans and campaigns, digital background

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance
 • 3 Year in Corporate Finance for Retail
 • Good Command of English

25-May-19

THB55k - 90k /month

Applied
 • Bachelor's or Master’s degree in MBA, Finance, Mar
 • Exp in wealth banking or personal Consultant
 • Strong Knowledge of investment product

25-May-19

 

Applied
 • Master Degree of Accounting Information System.
 • 7-10 years of experience in accounting&financial.
 • IT-minded, experience with accounting system

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Accounting or Financial.
 • 7-10 years of experience in accounting&financial.
 • IT-minded, experience with accounting system

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Accounting or any
 • With at least 5 years of work experience
 • Willing to relocate in Nongbualamphu Province

25-May-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
 • มีประกาศนียบัตร ทางด้านการเงิน CISA, CFA

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • โปรแกรม express
 • อายุงาน1ปี

25-May-19

 

Applied
 • Career path
 • Work with leading automotive manufacturing company
 • Good benefits

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 – 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

25-May-19

Base salary + high commission

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-May-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-May-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-May-19

 

Applied
 • Bachelor ‘s degree in Accounting
 • To handle for VAT and WHT
 • To handle for bank reconciliation

25-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • 10 year's experience in financial analysis
 • Good command of English, US GAAP, CPD

24-May-19

 

Applied
 • Bachelor in BA, and Economics
 • 5 years of exp in Business Planning
 • Strong communication in English

24-May-19

 

Applied
 • Finance
 • Cash flow
 • Feasibility

24-May-19

 

Applied
 • 10 years working experience in treasury management
 • Experience with SAP FI module and TM5
 • Good command of English

24-May-19

 

Applied