• ได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นทีม
 • มีแผนรองรับรายได้ 12เดือน
 • ผ่านการคัดเลือกรับ Ipad เป็นเครื่องมือในการทำงาน

8 mins ago

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

1 hour ago

 

Applied
 • ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกันชีวิต
 • ปรึกษาด้านความคุ้มครองประกันวินาศภัย
 • บริการลูกค้าหลังการขาย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Challenging but Rewarding Work
 • Fast Growing Company
 • Generous Benefits

1 hour ago

 

Applied
 • 1-3 years in Forex, Stock, Derivative, Insurance,
 • High Salary, High Commission, High Career Growth
 • 5 Days working, Performance Bonus, MT4, Sales

2 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Financial Analyst
 • Accounting
 • financial report

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีคามรู้ด้านภาษีอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • FP&A
 • Budgeting & forecasting
 • Business/Management Reporting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Analyst
 • Finance Controller
 • financial report

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in finance, accounting
 • 3 years’ experience in Research Analysis
 • Working hour: Monday-Friday 8:30-17:30.

4 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to work for a truly global company
 • High-performance driven culture
 • Open for diverse talents

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

6 hours ago

 

Applied
 • FP&A experience from Banking industry is a plus
 • High accountability with strong analytical skill
 • Good remuneration package in BTS Ploenchit Area

8 hours ago

 

Applied
 • degree in Business English, Accounting or Finance
 • five-years experience in Secretary to Manager
 • Excellent in written and spoken English

8 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Manufacturing Experienced in Accounting,tax,AR,AP
 • International Accounting experience

8 hours ago

 

Applied
 • Business Development
 • Project Feasibility Study
 • Energy Business

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • wealth product
 • wealth marketing strategy
 • wealth business development

9 hours ago

 

Applied
 • Channel Management
 • Bancassurance support
 • Sale Management

9 hours ago

 

Applied
 • Debit Card Business Development
 • Debit Card Acquisition
 • credit card product

9 hours ago

 

Applied
 • bancassurance product
 • product development
 • bancassurance product partner

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการลงทุน,จัดทำข้อมูล Optimization Model

9 hours ago

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Accounting, Finance
 • 5-10 years experience of wealth/financial advisory
 • License required : CFP, IC complex,Life Insurance

9 hours ago

 

Applied
 • wealth product manager
 • retail product manager
 • wealth business development

9 hours ago

 

Applied
 • Mutual Fund Product
 • product development
 • mutual fund product manager

9 hours ago

 

Applied
 • digital solution
 • E-Commerce Solution
 • modern technology consultant

9 hours ago

 

Applied
 • Change Management
 • project management
 • project manager

9 hours ago

 

Applied
 • Regulatory
 • Accounting
 • Report

9 hours ago

 

Applied
 • Experience in internal control
 • Able to persuade and negotiate
 • Understanding of financial and E-payment/ E-Wallet

10 hours ago

 

Applied
 • experience in Finance, Accounting and Tax
 • Knowledge of BOI privileges
 • Understanding of financial and E-payment/ E-Wallet

10 hours ago

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting degree
 • 5 years' experience in managerial
 • Good command in English.

12 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบด้านจ่ายค่าใช้จ่ายการนำเข้าจากต่างประเทศ
 • ตรวจสอบนำเสนอเช็คจ่าย บริหารจัดการด้านการจ่ายเช็ค
 • ดูแลด้านการบริหารการเงินเพื่อควบคุมดูแลการใช้จ่าย

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์
 • ผ่านการอบรมได้รับ single license และ derivative
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

12 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years' experience in Private Banking
 • Having experience in Fund Management
 • Having Banking product knowledge

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting & Finance Director
 • Accounting Managing Director
 • Finance Managing Director

12 hours ago

 

Applied
 • 10 years experience in auditing
 • Strong Technical skill in Finance & Accounting
 • Budgeting and cost controlling skills

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC 700)
 • บริหารงานกลยุทธ์การสื่อสารของสถาบันวิจัยฯ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินการลงทุนการจัดการกองทุน
 • รู้เรื่องการลงทุนและHi port จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความก้าวหน้า มีสวัสดิการที่ดี

12 hours ago

 

Applied
 • FP&A, Reporting, Financial Analysis
 • Multinational Company
 • Trading business

12 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • More than 8 years working experiences
 • Salary 80-110K
 • Create a financial plans for different BUs

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 24 Months Management Trainee Program
 • Passion in Finance / Business Thinking
 • 0-3 years of working experience / English speaking

12 hours ago

 

Applied
 • Finance Manager
 • Food business
 • Job in Bangkok, Thailand

12 hours ago

 

Applied
 • 10 years of professional finance & accounting role
 • CPA is preferable
 • Leadership and analytical Skills, team player

12 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • HR Compensation & Benefits
 • HR cost budgeting management
 • Strong Microsoft Office and analytical skills

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age between 35 - 40 years old/ Female is preferred
 • 5+yrs in Finance related; Cash flow, control cash
 • Experience from factory will be advantage

12 hours ago

Salary negotiable

Applied