• หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ประจำเคาน์เตอร์แคชเชียร์รับทอนเงินลูกค้า
 • ดูแลจัดเรียง เติมสินค้า ความสะอาดเรียบร้อย

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านระบบงานบัญชีการเงินอย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี/ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

4 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Experience in Tax and Accounting
 • Strong knowledge of SAP Finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • At least2 years in IT project management
 • Finance/Banking experience is an advantage

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • มี CISA หรือ CFA

4 hours ago

 

Applied
 • Budget Control
 • European Home Appliances Company
 • Close to BTS

4 hours ago

 

Applied
 • Debit Card settlement
 • To operate the Debit Card processing and reconcili
 • Output Tax VAT

4 hours ago

 

Applied
 • 14 years of experience in accounting or finance
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience including accounting, taxes

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

 

Applied
 • Marketing Strategy
 • Consumer Analysis
 • Retail Banking Segment

4 hours ago

 

Applied
 • Degree holder with 3 - 5 years experience
 • Sound understanding of accounting
 • SAP & Hyperion experience

4 hours ago

 

Applied
 • change management
 • business trasformation
 • Business Strategy

4 hours ago

 

Applied
 • Responsibility includes the Financial Management
 • Monitor and Approval cash flow management
 • Budgeting, forecast, management report group

4 hours ago

 

Applied
 • Age : 22-30,Male or Female
 • Bachelor degree in Accounting and Finance
 • Good in english

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • Experience in financial or leasing industry
 • 5 years in process improvement

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years’ in finance, accounting, bookkeepping
 • Ability to analyze data, accounting and payment
 • Strong writing and oral communication skills.

4 hours ago

 

Applied
 • Banking Internal Audit/Operational Risk Experience
 • Knowledge of Securitis Services and Product
 • Detail Oriented and English Communication

4 hours ago

 

Applied
 • Finance & Account
 • Medical Insurance
 • Annual Leave starting 7 Days

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติ,วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านแบบจำลองความเสี่ยง
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years of experience
 • Process Improvement, Management Consultant
 • SAP, Oracle, PeopleSoft, Microsoft Dynamic

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in cost accounting 2 years up
 • Monthly and year end closing
 • Factory expenses Monthly Report and analysis

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Accounting
 • MS Excel
 • English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี, ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting, Economics
 • male/female, 10-15 years experience in Finance
 • 35-39 years

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-35 ปี
 • Project Finance 5-10 ปี
 • ระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in finance
 • 2 years of work experience in equity research
 • Excellent writing, analytical and presentation

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 35 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 35 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 35 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

4 hours ago

 

Applied
 • General Accountant, month-end closing, budget,
 • Reconcile account,ad-hoc, AR, GL,
 • statutory reports, financial report,

4 hours ago

 

Applied
 • Female, age between 30 – 45years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience with Oracle software is preferable.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เตรียมเอกสารและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Must have CPA License
 • Male only
 • Overseeing the Account Department

4 hours ago

 

Applied
 • 7 years experiences in Data Management
 • Team working oriented
 • Sense of urgency

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for receivable and payable
 • Implement financial policies
 • the month end and year end book closing

4 hours ago

 

Applied
 • Coordinate in credit card marketing
 • Drive the acquisition, account activation
 • Coordinate with the branch, operation

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 – 5 years of experience in Risk Management
 • Bachelor or Master Degree in Economics
 • Quantitative Economics, Computer Science

4 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ และ บริการของ SET Group
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสาขาการเงิน การธนาคาร
 • มีความรู้ในด้านตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

4 hours ago

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Good command of written and spoken English
 • Excellent communication and negotiating skills

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Male or female with ages 35 years old and above
 • Experienced over 12 years in accounting & finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Direct and coordinate daily activity and operation
 • Experience 8-10 years up in Accounting
 • Male/Female , aged between 30 - 40 years old

4 hours ago

 

Applied
 • operational risk
 • Basel II
 • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years experiences in accounting
 • CPD certified is require

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit Underwriting, Underwriter
 • Credit Analyst, SME-Medium, SME-M
 • good command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 yrs exp. in Corporate Credit Underwriter/CA
 • Good command of English
 • Good analytic skill

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.