• ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้บัญชีพื้นฐานและวิธีการจัดทำงบประมาณ
 • มีทักษะในการใช้ Ms.Excel (SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

12 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in business, finance, economics
 • Strong background in investment concept
 • Strong communication skills (spoken and written)

12 hours ago

 

Applied
 • Develop risk management work plan
 • Analyze risk reports
 • Performing risk management activities

12 hours ago

 

Applied
 • degree in Finance, Accounting, Economics
 • Minimum 2 years in Mutual fund is preferred
 • Pleasant personality with service-minded

12 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ดูแลเรื่องระบบบัญชีบริษัทประสานงานสำนักงานบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการสายอาชีพของตน
 • มีความละเอียดรอบครอบ แม่นยำ

12 hours ago

 

Applied
 • Processing day to day of account receivable
 • At least 3-5 years of professional experience
 • Good English communication skills

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • TFRS for PAEs, SET/SEC
 • management level
 • Accounting, Audit, Finance

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher in Finance, Accounting
 • Background in Treasury, cash management operations
 • Good command of English and computer literacy.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 40-50 years old.
 • CPA or CFA qualification is an advantage.
 • Excellent management skills.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ/วิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
 • มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 650 คะแนน ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 750 คะแนน ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้าน บัญชีและการเงิน

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท Risk Management/Economics/MBA/Engineering
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 750 คะแนน ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/การเงิน/กฎหมาย
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
 • มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 750 คะแนน ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • Exp from Financial & Banking business is +
 • 2-7yrs Risk Management/ internal control, Audit
 • Good Command of English

18 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Law, Banking, Finance
 • 1-3 years’ experience of working in collection
 • Having Lawyer license is advantageous

18 hours ago

 

Applied
 • Credit Management Manager
 • Industrial Chemicals
 • Great Growth Prospects

18 hours ago

 

Applied
 • the enterprise risk management
 • Internal Control, and Risk Management.
 • Knowledge of Good Corporate Governance Principles

18 hours ago

 

Applied
 • Risk and Control Self Assessment (RCSA)
 • Internal Control or Internal Audit.
 • Corporate Governance Principles

18 hours ago

 

Applied
 • TFRS for PAEs
 • management level
 • Accounting, Audit, Finance

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีการสอนคอร์สอบรมเพื่อสอบIC Complex 1ก่อนเริ่มงาน
 • มีความชอบด้านการจัดสรรการลงทุน และใจรักในงานบริการ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มตั้งแต่ 10 วันเป็นต้นไป

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Corporate Finance
 • Financial Analyst
 • Finance Controller

18 hours ago

 

Applied
 • คุณต้องการอิสระภาพทางเวลา
 • คุณต้องการอิสระภาพทางความคิด
 • คุณต้องการอิสระภาพทางการเงิน

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Manage all types of taxation related to Leasing
 • Verify GL, TB and closing account
 • Contacted window with Revenue Department

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18 hours ago

 

Applied