• สวัสดิการและรายได้ดี มี Incentive
 • มีสวัสดิการอาหารกลางวันในวันที่ปฏิบัติิงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial analysis, Due diligence, SWOT
 • Good command of English, analytical skill
 • Excel Skill, Proactive and good presentation skill

8 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, age 40 years old up
 • Exp. in Finance, Trading company is preferable
 • Good in English

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree
 • Atleast 2 years Experiences in Angular JS
 • Banking and Financial Industry

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาโท -เอก จบด้านเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Setup and accounting planning and financial policy
 • Control and Check to financial Balance
 • Bachelor’s Degree in Accounting and financial

8 hours ago

 

Applied
 • Setup and accounting planning and financial policy
 • Control and Check to financial Balance
 • Bachelor’s Degree in Accounting and financial

8 hours ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในของบริษัท
 • ปวส - ป.ตรี ขับรถได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

8 hours ago

 

Applied
 • Assistant Manager Strategic Planning
 • Exp.in 3-5 Y.
 • Support Vision and mission

8 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

8 hours ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

8 hours ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male, Female, age 22-29 years old
 • Bachelor’s degree in Finance, Business English
 • Studied MBA will be advantage, Negotiation skill

8 hours ago

 

Applied
 • Make the payment under L/C, T/T .
 • Good typing speed
 • Carefully and Quick-witted

8 hours ago

 

Applied
 • Develop effecitve sales tools & sales model
 • Analyze & develop sales strategy to push volume
 • Identify cause of performance gap & solve them

8 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in credit card or retail
 • Graduate or higher in Economic, Financial
 • Set strategy for card usage on premium segment

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in credit card or retail
 • Graduate or higher in Marketing, Economic,
 • Launch marketing campaigns to support card usage

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตร
 • มีทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree or higher in Banking, Engineering
 • 2-3 years of experience in Debit/ATM Product
 • Good communication skill (Thai/English)

8 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality. Male or Female
 • Minimum 2-5 years’ experience
 • Bachelor’s Degree or Higher Bachelor’s Degree

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

8 hours ago

THB10k - 13k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in investment and capital market
 • Assist the research team on organizing research
 • Above-average oral and written communication skill

8 hours ago

 

Applied
 • To work in leading manufacturing company
 • To work in constantly expanding company
 • To work in major automotive parts manufacturer

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน
 • ชอบการลงทุน การเงินเป็นชีวิตจิตใจ
 • อยากมี Passive Income แบบไม่มีวันหมด

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or above
 • At least 3-4 years of insurance experience
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Finance/Economics.
 • Knowledge of finance and accounting principles.
 • Knowledge of budgeting and cost control principle.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounts Payable function
 • Very Good command of both English and Thai
 • knowledge in SAP system and BOI

19-Aug-17

 

Applied
 • Risk Management
 • Operational Risk
 • Insurance

19-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking & Corporate Banking
 • Financial Institutions

19-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

19-Aug-17

 

Applied
 • Finance Manager
 • CPD Reconciliation
 • Accounting

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Compliance
 • Regulatory Compliance BOT Regulations
 • Monitoring and testing

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

19-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance & Accounting.
 • Experience in the relevant tasks as Investor Relat
 • Good initiative and determination to achieve goals

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

19-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ SAP 1 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • Data mining, data modeling and analysis.
 • Develop in-depth analysis of customer portfolios
 • Able to use SQL, SAS, or MS Access

19-Aug-17

 

Applied
 • 3 years of experience in Operation,Accounting
 • Banking or financial related or regional operation
 • Good command of written and spoken English

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in IT, Finance or MIS
 • Database application tools literacy
 • Good analytical and strategic thinking

19-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.