Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 93 jobs
  Tris Corporation Limited's banner
  Tris Corporation Limited's logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ MS Office ได้ดี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ และการสื่่อสารประสานงาน
  Adecco New Petchburi Limited's banner
  Adecco New Petchburi Limited's logo
  OthersTHB 25K - 30K /month
  • จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้, สื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • มีประสบการณ์ Admin, งานแปลเอกสารมาก่อน 3 ปีขึ้นไป
  • ใช้ Ms-office ได้ดี คีย์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว
  Krungsri Auto's banner
  Krungsri Auto's logo
  Eastern
  • ตรวจสอบรถตามดีลเลอร์ โชว์รูมพื้นที่ภาคตะวันออก
  • จัดทำ/ส่งรายงานการตรวจสอบรถ ติดต่อประสานงานต่างๆ
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  Next