Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 90 jobs
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  Bangkae
  • การศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo

  Sales Fitness First (BTS/MRT)

  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.
  Bangkok
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (สัตว์บก)

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ หรือ สัตวบาล
  • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี ด้านอาหารสัตว์ ฟาร์มสุกร
  • สามารถขับขี่รถยนตร์ได้ และมีใบขับขี่
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo
  Bangkok
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้แทนขาย (MT/FS/TT)

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด/การบริหาร/การจัดการ
  • ประสบการณ์ทางด้านการขาย 1 - 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
  Next