Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 107 jobs
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  Bangkhuntien
  • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
  • นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์
  • ป.ตรี ขาย/ตลาด/ธุรกิจ/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (สัตว์บก)

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ หรือ สัตวบาล
  • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี ด้านอาหารสัตว์ ฟาร์มสุกร
  • สามารถขับขี่รถยนตร์ได้ และมีใบขับขี่
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้แทนขาย (อุปกรณ์ในฟาร์ม)

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo
  Bangkok
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  Bangkok
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิด
  • หากมีประสบการณ์ผ่านงานขายด้านมือถือ
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้แทนขาย (MT/FS/TT)

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด/การบริหาร/การจัดการ
  • ประสบการณ์ทางด้านการขาย 1 - 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s banner
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ปวส/ปริญญาตรี สาขาการตลาด/การจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านการขาย 2- 3 ปีขึ้นไป
  • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีใบอนุญาติขับขี่)
  Next