เว็บไซต์พันธมิตร
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿120,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานสวัสดิการเด็ก เยาวชน และบริการครอบครัวงานสวัสดิการเด็ก เยาวชน และบริการครอบครัว
classification: งานบริการชุมชน งานพัฒนาชุมชน(งานบริการชุมชน งานพัฒนาชุมชน)
  • experience in a hotel, food & beverage
  • including 3 years in a managerial capacity with P&L responsibility
  • Written and Spoken English. Additional language ability is advantageous.
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสวัสดิการเด็ก เยาวชน และบริการครอบครัวงานสวัสดิการเด็ก เยาวชน และบริการครอบครัว
classification: งานบริการชุมชน งานพัฒนาชุมชน(งานบริการชุมชน งานพัฒนาชุมชน)
  • การบริหารจัดการงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
  • การร่วมออกและวางแผนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
  • การระดมทรัพยากรประเภทต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการให้เกิดผลจริง
8 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่