krongthong villa co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job at krongthong villa co ltd
  Krongthong Villa Co., Ltd.'s banner
  Krongthong Villa Co., Ltd.'s logo
  ChonburiTHB 25K - 55K /month
  • มีใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
  • ขึ้นทะเบียนในระบบกรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพแล้ว
  • มีประสบการณ์บริหารสปา 1 ปี หรือเป็นพนักงานนวด 3 ปี