• มีความรู้และเชี่ยวชาญระบบเน็ตเวิร์ค
 • สื่อสารได้ดี บุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์
 • ความรับผิดชอบสูง รักความก้าวหน้า เติบโตไปพร้อมๆกัน

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • บุคลิกดี สุภาพ ทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม
 • มีใจรักงานขาย รักงานบริการ รักงานด้านไอที
 • แสวงหาโอกาส รายได้มั่นคง เติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • HRM, Recruitment & Training
 • 5-8 years' experience
 • Salary Negotiable

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักงานด้านไอที คอมพิวเตอร์ เป็นคนทันสมัย
 • มีหัวใจบริการ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน แสวงหาโอกาส
 • อยากเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร พร้อมที่จะเรียนรู้

2 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • Oversea Procurement
 • Automotive part
 • Trading

2 hours ago

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA QC
 • BTS
 • Automotive Plastic

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female / Male Passionate in Fashion
 • Responding to department store promotional
 • Ability in planning and co-ordination

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development Manager , process solutions
 • O&G, petrochemical , refinery , industries
 • Develop strategic plan , sales, leads ,

2 hours ago

 

Applied
 • ผู้ฟังที่ดี (มาก)
 • มีประสบการณ์ด้านการสอบทานการควบคุมภายใน
 • จบปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี หรือจากมหาวิทยาลัย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านงานงานออกแบบสถาปัตย์และพัฒนาโครงกา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

2 hours ago

 

Applied
 • Mobile Developer,Mobile Programmer,iOS,Android
 • Programmer Analyst,Java Programmer,IT
 • Software Engineer,Application Developer

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced as a Sales in textile and garment
 • Good command in English
 • Own car and driving license

2 hours ago

 

Applied
 • CRM Manager
 • Marketing Campaign Manager
 • Consumer product

2 hours ago

 

Applied
 • E Commerce Manager
 • Digital Marketing Manager
 • Online Marketing Manager

2 hours ago

 

Applied
 • Display system
 • project management
 • Electrical or Telecommunication Engineer

2 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานเต็มเวลา หรือบางช่วงเวลาได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 32
 • Good command in English / JLPT level N4 Up
 • 0 - 3 year experience in Travel Agency Fields

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accountability for full P&L
 • Strong leadership skills and experience
 • Increasing sales volume to Automotive OEM customer

2 hours ago

 

Applied
 • General affair,work permit and visa under BOI
 • General Affairs budget
 • Good Korean, English

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Science, Social Science, Arts
 • Experience in programme, project management
 • Experience in climate change related projects

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in economics
 • experience in designing, implementing, monitoring
 • Experience in working with government agencies

2 hours ago

 

Applied
 • Improve and structure the overall supply chain
 • Maintain and update a complete database of service
 • Minimum 7 years of professional experiences

2 hours ago

 

Applied
 • Aqua animal
 • Fish food
 • Fishery

2 hours ago

 

Applied
 • อายุ 23 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • 5 - 7 years of BA, SA & System Development
 • Recommend the technical tradeoffs of the project
 • Experience in CSC Life Asia or Group Asia system

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Urgent position
 • Well Known company
 • New position

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Minimum of 2 years of work experience related fiel
 • Manage customers / key account customers
 • Good interpersonal and communication skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years’ experience of Mobile app
 • Manage&provide solution to support digital team
 • Strong knowledge on Java, BPM&system integration

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบ ม.3 ขึ้นไป
 • ใบขับขี่ 3 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากร

2 hours ago

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ทำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • มีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้

2 hours ago

 

Applied
 • middle manager
 • sales manager
 • medical device

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • HR Generalist
 • International retail brand
 • Public transportation access

2 hours ago

 

Applied
 • Responsible for Internal Audit plan
 • Periodic audit study to identify area of risk
 • Advise internal team of good internal control

2 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Tax Planning Strategy , Corporate Income Tax
 • tax compliance , tax accounting
 • Tax advisory

2 hours ago

 

Applied
 • Technical Lead
 • DevOps
 • Agile development

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 7 years experience in Procurement
 • Strong communication and negotiation skill
 • Compliance management

2 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in Domestic Import & Export for 1 year
 • Experience in Sales Support or Customer Service
 • Good Command in English

2 hours ago

 

Applied
 • Perform portfolio deep-dive in difference perspect
 • Leverage analytical framework and portfolio insigh
 • Identify patterns, trends in complicated data/info

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in HR Management
 • Minimum 8 years hands-on experience in HRM
 • Strong knowledgeable of Thai labor law

2 hours ago

 

Applied
 • Sales Manager
 • IT Sales Manager
 • IT solutions

2 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
 • มีประสบการณ์นวดอย่างน้อย 1 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าและติดต่อเข้าพบลูกค้า
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และใบขับขี่
 • มีทักษะเจรจาต่อรองลูกค้า

2 hours ago

 

Applied
 • Responsible for delivering the sales
 • Good communication skills – written and oral
 • 3 - 5 years experience as a Sales Executive/ FMCG

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitor and Customer analysis
 • Develop implement and evaluate marketing
 • Mon - Fri

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International Organization
 • Part of a strong team
 • Competitive package and career advancement

2 hours ago

 

Applied
 • Develop business relationships, generate
 • Drive team to develop channel partners.
 • Good understanding of Networking applications.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied