Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 10,037 jobs
  Pacifica Group's logo
  Huaykwang
  • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ธุรการจัดซื้อ/บุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ขึ้นพื้นฐาน Microsoft Officer ได้ดี
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Project Coordinator/ Project Administrator

  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.
  Huaykwang
  • ประสานงานด้านงานตกแต่งภายใน
  • มีความรู้ด้าน MEP, Interior
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสาร
  Health Land Spa & Massage's banner
  Health Land Spa & Massage's logo

  Digital Content Creator

  Health Land Spa & Massage
  Wangthonglang
  • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การตลาด
  • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Wangthonglang
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด/ขาย/การบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีใจรักงานด้านบริการ มีความกระตือรือร้น ทัศนคติบวก
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s logo

  Compliance Manager/Compliance Manager

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Huaykwang
  • งานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
  • กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุกิจ
  • งาน Compliance และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  Next