• University Degree in Pharmacy or Sciences related
 • 2 years of experience as MRs or Product Specialist
 • Has own car and driving license

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree in science or medical-relate
 • Key Account Management and Sales Management
 • Having Sales Manager experience at least 5 years

4 hours ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

12 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

12 hours ago

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

12 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

12 hours ago

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

12 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

12 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

12 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

12 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการรายได้ภายในแผนก
 • ประจำจังหวัดในภาคอีสาน หนองคาย,อุดรธานี,
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พบปะลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถบรรทุก
 • พนักงานขับรถ

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ
 • พนักงานคลังสินค้า

21 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขายแผนกเครื่องมือช่าง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขายเคาน์เตอร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลบริเวณหน้าร้านเบเกอรี่
 • รับผิดชอบในส่วนการผลิต Bakery

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน ยิ้มแย้ม มีใจรักงานบริการ
 • พนักงานร้านสะดวกซื้อ

18-Sep-18

 

Applied
 • ชื่นชอบและมีประสบการณ์ทางด้านการขาย
 • รับผิดชอบการทำยอดขายให้บรรลุตามที่บริษัทตั้งไว้
 • มีคอมมิชชัน สวัสดิการมอบให้

18-Sep-18

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Civil engineer
 • construction service engineer

18-Sep-18

 

Applied
 • งานขาย
 • มนุษยสัมพันธ์
 • การเกษตร

18-Sep-18

 

Applied
 • Urgently Required
 • Bachelor Degree in related field.
 • Based in Udon Thani

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Present Company’s products and services to the mkt
 • Proactively identify & pursue sales opportunities
 • Responsible for achieving sales targets

18-Sep-18

 

Applied
 • Male or Female with Thai nationality only.
 • Medical Device, Sales
 • Service-minded and good interpersonal skills

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Urgently Required
 • 1 Vacancy
 • Base at Udon Thani

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Basic understanding on laboratory& chemical market
 • Ability to do some applications in Research Lab
 • Northeast area

17-Sep-18

 

Applied