• มีความรู่เรื่อง ระบบมาตราฐานต่างๆ GMP,HACCP
 • มีประสบการณ์ในด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 • จบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in engineering, prefer Civil
 • 5 years project management experience
 • Good interpersonal skills, results oriented

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage plan for the product spec. optimization
 • Launch the mass production line
 • Evaluate products with new materials & technology

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • age 28 - 35 years old
 • BA in Business Admin, Finance, Accounting
 • 5 years operation audit in manufacturing field

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistics or related field.
 • 6 years experience in transportation
 • Oversee the operation of the vehicles.

18 hours ago

 

Applied
 • sourcing or buying skills
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

18 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age not over 45 years old
 • 5 years project management experience
 • Providing installation, erection and construction

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • program management, production process, schedule
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

18 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age 27-40 years old
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • 4 years of experience in Program Administrator

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leadership role within the F&B industry
 • Fast career development opportunities
 • Multi-cultural environment

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged between 28-35 years old
 • degree or Master’s degree in an Engineering
 • 8 years plus related experience in finance

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Finance, Economics
 • At least 1-5 years of experience
 • Ability of financial result, trend analysis

18 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in English, Laws, Accounting
 • 3 years of experience in related
 • Good command in English skills

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Marketing, Business Admin
 • 2 years of experience in sales and marketing
 • Strong in sales

18 hours ago

 

Applied
 • Analyze and Design and Develop Software
 • Able to write .NET ( C#.Net ) or JAVA, Java script
 • Running Unit Test cases,generate Unit Test Report

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min.5 years experiences from manufacturing
 • Good English both spoken and written
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male 23 years and above
 • Bachelor's Degree Electrical Engineer , Mechanical
 • 0-1Year of experience in the power industry.

18 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Female, age 30 Years and above ,Thai nationality
 • Bachelor Degree or higher in accounting
 • At least 3 years of assistant accounting manager

18 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 8 years plus of experience at the management
 • Managing overall business control & financial
 • Experienced in a large scale international manufac

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work in Japanese well-known company
 • To utilize your skill to support company
 • Loyal and hard-working performers will be rewards

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work
 • An opportunity to use and improve Japanese
 • An opportunity to get very good and attractive

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • 3 years experience in Marketing
 • Good command of English

18 hours ago

 

Applied
 • Bacherlor's Degree or Higher in Accounting.
 • 10 years of experience in Accounting & Finance
 • Experiences in manufacturing

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีเต็มขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยันอดทน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีเต็มขึ้นไป
 • ปวช. / ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความตั้งใจ

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Computer Network เปลี่นอย่างดี
 • รู้จักการทํางานของเครื่อง Server

24-Sep-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี / พูดเก่ง / ยิ้มง่าย
 • มีประสบการณ์งานขายโดยเป็นเซลล์วิ่งงานมา 2 ปี

24-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

24-Sep-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ทนรับเเรงกดดันสูงได้

23-Sep-17

 

Applied
 • พิมพ์แบบภ.ง.ด.1,3,53
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ลงรายการในระบบ EXPRESS

23-Sep-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ลงบันทึกประวัติพนักงานประจำวัน
 • ตรวจสอบพนักงานที่มาทำงาน

23-Sep-17

 

Applied
 • ออกเเบบ ดีไซน์เนอร์ ออกเเบบเสื้อผ้า กางเกงใน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 - 5 ปี

23-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาเอก
 • จัดทำรายละเอียดต่างๆ,จัดซื้อวัสดุต่างๆ
 • จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต

23-Sep-17

 

Applied
 • ดูเเลงานด้านธุรการบุคคล
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูเเลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

23-Sep-17

 

Applied
 • Marketing executive
 • Working from home
 • PR

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้างและอ่านแบบก่อสร้างได้
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวช ปวส.(ขึ้นไป) สาขาเทคนิคการเขียนแบบ

23-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร

23-Sep-17

 

Applied
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง
 • ทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก
 • ความละเอียดรอบคอบ

23-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • มีหลักสูตรเกี่ยวกับคงวามปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร

23-Sep-17

 

Applied
 • Demand planning
 • Supply planning
 • Logistics management

23-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in a related field
 • 8 years plus of experience at the management
 • Strong knowledge of accounting, costing

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work in the world's number one
 • An opportunity to utilize your QA skills
 • An opportunity to receive attractive benefit

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in the world's number one tire and rubber
 • To work with colleagues who are prompt for better
 • To utilize knowledge of Mechatronics Engineering

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • packaging industry
 • Bachelor degree in mechanical engineering
 • Good command in both written and verbal in English

22-Sep-17

THB30k - 35k /month

Applied
 • 1 year of experience in accounts receivable (AR)
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • Male / female, aged between 23 – 28 years old

22-Sep-17

 

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product dppm reduction

22-Sep-17

 

Applied
 • Male, Age not over 40 years
 • Degree in Mechanical, Industrial Management
 • Good command of English and computer skill

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience Sales Engineer, Sales & Marketing
 • 3 year experience in Sales Manager level position
 • Good communication skill in English

22-Sep-17

 

Applied