• ออกแบบและประกอบ ตู้คอนโทล (Switchboard)
 • วางแผนและควบคุมการผลิต วิเคราะห์ปัญหาภายในตู้
 • ลงพื้นที่ติดตั้ง ควบคุมงานติดตั้ง ส่งมอบงานได้

2 hours ago

 

Applied
 • Logistics, Engineer, Supply Chain
 • ประสบการณ์บริหารคลังสินค้า การบริหารวัตถุดิบ
 • มีพื้นฐานด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัย

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มี ปสก.ในการทำงาน 3-5 ปี ด้านQC หน้างาน&QC Precast
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • no
 • Salary provided
 • 3 years experience

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีความรู้ด้านหลักกาารทางบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาบัญชีหรือการเงิน
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Architecture
 • Having experience in Real Estate
 • Having knowledge in Drawing Construction

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having experience in sales about 5 - 10 years.
 • Having experience in Sales Agents.
 • Readiness to travel upcountry.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years hands-on experience
 • Has experience in procurement
 • Good in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New graduated are welcome
 • Bachelor Degree or higher in Mechanical
 • Database Design and SQL command

2 hours ago

 

Applied
 • Manage and administer Compensation & Benefits
 • Maintain the update of employee information in HRM
 • Manage manpower headcounts and people-cost budget

2 hours ago

 

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

2 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

2 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Design and implement a comprehensive company
 • Plan, develop, implement and administer training
 • Any HR & General tasks as assigned.

2 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

2 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Thai Nationality, Male/Female 35-50 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

2 hours ago

THB45k - 90k /month

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

2 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied

Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • To audit each branch factories according to SOX 40
 • To perform Fraudulence Prevention check list upon
 • perform Regional Manual audit on cash management

2 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for inventory accuracy and store claim
 • Min 2 years experience in managing stock control
 • 5 years experience at Management level

2 hours ago

 

Applied
 • Toeic Score 600 up
 • Bachelor's degree in Engineer
 • English Translator

2 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Thai, Male or Female / Age up to 34 years old
 • 1 yrs exp. in Sales, electronics / Good in English
 • Up to 26K + Bonus / @Pathumthani / Driving License

2 hours ago

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

2 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

2 hours ago

 

Applied

System Analyst

Ditruz Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • System Analyst .NET C#
 • ASP.NET Reporting MVC Mobil App Design DB
 • SQL Server, MySQL

2 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Sales and Marketing Executive
 • Bonus Base on your performance
 • High Commission , New Graduate are Welcome

4 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • แนะนำการใช้งาน Smart Phone & Application
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกน่ารัก ทันสมัย สนใจเทคโนโลยี ชอบงานบริการ

12 hours ago

 

Applied
 • 14 years experience of purchasing & sourcing
 • Development of organizational procurement strategy
 • Review, analyze and monitor quotes and bids

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

13 hours ago

 

Applied
 • 15 yrs.exp in quality of plastic part injection
 • QMS,QMR,QA,QC, ISO
 • Good command in English

15 hours ago

 

Applied
 • Educations Bachelor Degree in Law.
 • Having experience in Law about registrar
 • Must has Lawyer’s License.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Executive secretary to Chief Executive Officer
 • English and German language
 • basic accounting a plus

17 hours ago

 

Applied
 • 5 years of working in Material Management
 • knowledge on SAP, MRP
 • Team and Account Support

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • มีการวางแผนการฏิบัติงานได้ดี
 • ใช้ MS Office ได้คล่อง

20 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / พูดจาไพเราะ
 • มีความอดทน และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน

14-Nov-18

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / พูดจาไพเราะ
 • มีความอดทน และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน

14-Nov-18

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / พูดจาไพเราะ
 • มีความอดทน และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน

14-Nov-18

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / พูดจาไพเราะ
 • มีความอดทน และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน

14-Nov-18

 

Applied
 • มีทักษะในการพูดจูงใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / พูดจาไพเราะ
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

14-Nov-18

 

Applied
 • แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน
 • จบการศึกษาระดับ ปวช หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความมุ่งมั่น ขยันตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง

14-Nov-18

 

Applied
 • ค่าOTตามเวลาทำงานจริง(วันหยุด 2-3 เท่า)
 • วันลาพักร้อน ,ลาป่วย
 • ค่าคอมมิชชั่น

14-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Law
 • At least 3 years of experience in related field
 • Good command of written and spoken English

14-Nov-18

 

Applied