• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใจรักงานบริการ
 • มีรถจักรยานต์ เป็นของตนเอง
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Jan-19

 

Applied
 • ให้บริการกับลูกค้าและมีความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • ทำความสะอาดห้องพักตาม

19-Jan-19

 

Applied
 • ให้บริการกับลูกค้าและมีความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • ทำความสะอาดห้องพักตาม

19-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าประเภททีวี
 • มีความคล่องตัว พร้อมเรียนรู้ในตัวสินค้า
 • รักในงานขาย การพูดจาฉะฉาน พร้อมต้องการพัฒนาตนเอง

19-Jan-19

 

Applied
 • Proven experience more than three years
 • Excellent customer service skills
 • Fluency in English

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • Sales, Customer service
 • Bakery, Food Ingredients
 • Southern

18-Jan-19

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 8 – 10 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

18-Jan-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

18-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

18-Jan-19

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลพนักงานแม่บ้าน และพนักงานสวน
 • ตรวจสอบดูว่าสวนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
 • ตรวจดูพนักงานที่พื้นที่ว่าทำงานได้ตามมาตรฐาน

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

18-Jan-19

 

Applied
 • completed knowledge of the hotel product
 • anticipate guest needs and handle guest inquiries
 • Ability to manage and excellent to organized

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Swim reef experienced
 • Active
 • Mnanagement

18-Jan-19

 

Applied
 • Active
 • Management
 • Good attitude

18-Jan-19

 

Applied
 • IT Knowledge
 • Active
 • Good Attitude

18-Jan-19

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Jan-19

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

18-Jan-19

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

18-Jan-19

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

18-Jan-19

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Jan-19

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Jan-19

 

Applied
 • เข้าออฟฟิศ สัปดาห์ละ 1 วัน
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องจักรก่อสร้าง 1 ปี

18-Jan-19

 

Applied
 • Skill in food thai traditional will be advantage
 • Have experience in Kitchen operations
 • Good knowledge of cooking and can be develop team

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

17-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree & Master
 • Male/Female age 30 up
 • At least 5-15years of experience

17-Jan-19

 

Applied
 • Factory Managr / Production Manager
 • Engineering
 • 5+ years of Experience in relate field

17-Jan-19

 

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป(กรณีไม่มีประสบการณ์)
 • วุฒิมัธยมตอนต้น (จะต้องมีประการณ์อย่างน้อย 1 ปี)
 • เชียร์ส่งเสริมการขาย สมาร์ทโฟน

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • ดูแลประสิทธิภาพระบบเครื่องปั่นไฟ

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

17-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

17-Jan-19

 

Applied