• จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

4 hours ago

 

Applied
 • 3-7 years of experience in C&I
 • Control C&I
 • Good command of English

4 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Develop site installation standard
 • control project EHS
 • West Region

22-May-20

 

Applied
 • รับหัวหน้าทีมขายประสบการณ์ 2-5 ปี
 • มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
 • รายได้ดี สวัสดีการเยี่ยม

22-May-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 0-2 year experience in AP and TAX related
 • Competent knowledge of English & Computer

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • experience min at least 0-3 year in Programming
 • Competent knowledge of English

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้

21-May-20

 

Applied
 • 10 yrs exp in Operations manage for manufacturing
 • Metal, Can, Packaging experiences
 • Business of English, high leadership

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางการตลาด, วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • มีรถยนต์/ใบขับขี่ พร้อมในการปฏิบัติงาน

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Site Engineer
 • communication engineer
 • network engineer

20-May-20

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in business
 • Fresh grads will be considered
 • Fluency in written & verbal communication skills

20-May-20

 

Applied
 • Human Resources Management
 • HR & Admin in manufacturer
 • labor law and company regulations to all departmen

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 1 years’ experience in Accounting
 • Verify payment vouchers and supporting documents
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

19-May-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Distributor of High Technology and Quality Product
 • Medical, Bio Science and Technology
 • Member of Schmidt Group of Companies

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 Years Overall Accounting (AP AR GL)
 • Able to Perform Close Account
 • Good Command of English

18-May-20

 

Applied