• วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in in Medical Technologist
 • Minimum of 2 years of work experience
 • Good command of spoken and written English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการขาย
 • ถ้าผ่านบริษัทด้านการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานลงบัญชีซื้อขายสินค้า
 • งานเอกสารบัญชี
 • อื่นๆตามรับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

23-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • - Bachelor’s Degree in Science or related field
 • - Minimum 2 years sales experience in sales
 • - Have own car and driver’s license

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of relevant safety.
 • Experience in offshore
 • Good communication skills in English.

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการปรุงอาหาร
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-45 ปี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีทักษะในการปรุงอาหาร

22-Jan-18

 

Applied
 • มีทักษะในการปรุงอาหาร
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • รักงานด้านการบริการ

22-Jan-18

 

Applied
 • รักงานด้านการบริการ
 • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำคอมพิวเตอร์ได้

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีทักษะงานเอกสาร
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

22-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป จบสาขาช่าง
 • มีทักษะงานช่างทั่วไป งานแอร์

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
 • มีรถส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ ค้าขายติดต่อกับโรงแรม

22-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

22-Jan-18

 

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing
 • Southern Zone from Prachuabkirikhan
 • Have an own car

22-Jan-18

 

Applied
 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

21-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai M/F, age 35-35 yrs old, Good in English skill
 • BSc in Rubber Tech/Chemist/Indus. Chem./Chemi. Eng
 • 2y up in Sale Exp in Chem RM of Rubber;Latex,Tyre

20-Jan-18

 

Applied
 • Develop province strategy to achieve no.1
 • Ensure the partners/customers satisfaction
 • Motivate and coache team

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานคล่องแคล่ว รวดเร็ว อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Directs the selling activities within the Region
 • Leads the territory sales team
 • Responsible for the region’s forecasting and sales

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที
 • เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงาน 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานครัว
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • ช่างเทคนิค

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มีความกระตือรือร้น และมีใจรักงานบริการ

18-Jan-18

 

Applied
 • Sales Section Manager (South area)
 • Experience in sales field more than 3-5 years
 • Male , Age between 30 - 40 years

18-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • ปวช.หรือเทียบเท่า - ป.ตรี
 • เป็นตัวแทนขายให้กับบริษัททำหน้าที่ในการขายส่ง
 • มีความกระตือรือร้น ชอบการเดินทาง

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

18-Jan-18

 

Applied
 • Sales
 • Medical Representative
 • pharmacy

18-Jan-18

 

Applied
 • Sales
 • Medical Representative
 • pharmacy

18-Jan-18

 

Applied
 • ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • สำรวจและประเมินราคาค่าก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)

18-Jan-18

 

Applied