• จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

4 hours ago

 

Applied
 • เปิดรับหลายอัตรา
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing
 • Southern Zone from Prachuabkirikhan
 • Have an own car

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing
 • Southern Zone from Prachuabkirikhan
 • Have an own car

24-May-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • 2 years of experience as Sales FMCG
 • Good command of English

23-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing
 • Southern Zone from Prachuabkirikhan
 • Have an own car

23-May-20

 

Applied
 • เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+Commission
 • ประสบการณ์1-2 ปี สำหรับงานขายในเขตพื้นที่
 • มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบในหน้าที่

22-May-20

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Third party Engineer
 • Up Country
 • Telecomunication

22-May-20

 

Applied
 • High school diploma or engineering
 • 3 Experiences in operational/ technical
 • Good communication in Thai and English

22-May-20

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

22-May-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in in Medical Technologist
 • 2 years of work experience related field preferred
 • Good interpersonal and communication skills

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Area Sales Manager, Sale Manager, Sales Manager
 • B2B, Sales Engineer, Sales Executive, GM Sales
 • Business Development, BD, Account Manager, BD Mana

22-May-20

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้

21-May-20

 

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

21-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • Good command in English (Written,Spoken, Listened)
 • 2 years(up) in Instrumentation / Control
 • Bachelor's or Master's Engineering

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Click APPLY NOW

21-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Have a car with driving license
 • Experience in Freight Forwarding business

20-May-20

 

Applied
 • พนักงานขาย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานขาย จะดีมาก

20-May-20

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีพื้นฐานด้านเคมี

20-May-20

 

Applied
 • Quality Control, Quality Assurance, ISO, Security
 • Product, Process, Development, English, Microsoft
 • Planning, Safety, Management,, Coordinate, Purchas

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมใกล้เคียง 5 ปีขึ้นไป
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • good in English
 • Procurement
 • Fresh graduated are welcome

20-May-20

 

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Bachelor degree
 • Fluent and has strong command of Thai and English

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปด้านงานคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์ในระดับระดับหัวหน้างาน
 • มีความสามารถในการบริหารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี,บริหารธุรกิจ,อุตสหกรรม,คลังสินค้า
 • งานคลังสินค้า,การขนส่งสินค้า,การจัดเก็บสินค้า
 • งานดูแลสินค้า,สต๊อกสินค้า

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree
 • Minimum 1 year working experience in sales
 • Able to communicate in English

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing
 • Southern Zone from Prachuabkirikhan
 • Have an own car

19-May-20

 

Applied
 • รับหัวหน้าทีมขายประสบการณ์ 2-5 ปี
 • มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
 • รายได้ดี สวัสดีการเยี่ยม

19-May-20

 

Applied
 • Maintenance & Inspection
 • Engineering
 • Offshore

19-May-20

 

Applied
 • 8 years in sales + 3 Years in supervisory level.
 • Location: HatYai, Own vehicle and driving license
 • Good command of English

19-May-20

 

Applied
 • 1-2 years experiences in Oil and Gas Warehouse
 • Work able command of English
 • Can use SAP system

19-May-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Good benefits and welfare
 • Flexible and stable company
 • International company

18-May-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • Record detail of ID, TAX, and SSO detail
 • To check allowance, Incentive,

14-May-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

14-May-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

14-May-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุตั้งแต่ 35-50 ปี
 • มีภาวะเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

13-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business, economics
 • 1-2 years’ experience in managing standard process
 • good command of English

13-May-20

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in business
 • 1 year of experience in Sales Account Management
 • Fluency in written & verbal communication skills

13-May-20

 

Applied
 • degree in business, economics, logistics
 • Experience of working for delivery company
 • 1-2 years’ experience in managing standard

13-May-20

 

Applied
 • Bachelors Degree in related field
 • Independent and confident
 • Excellent communication skills

13-May-20

 

Applied
 • ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสาเร็จรูปได้
 • มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในการทำงาน

13-May-20

 

Applied