• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีทัศนคติ ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิไม่จำกัดวุฒิ ขอแค่รักในงานขาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

2 hours ago

 

Applied
 • Sales
 • Medical Representative
 • pharmacy

2 hours ago

 

Applied
 • Sales
 • Medical Representative
 • pharmacy

2 hours ago

 

Applied
 • Proficient in HR matter
 • Age not over 35 years old
 • At least 3 years’ relevant experience

2 hours ago

 

Applied
 • ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • มีบุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • รักงานบริการ
 • ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการ การตลาด
 • มีทักษะด้านงานขาย และบริหารจัดการงานขาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

2 hours ago

 

Applied
 • ห่อสินค้าส่งไปรษณีย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงาน IT
 • ปฏิบัติงานที่ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะและสามารถเขียนภาษา VB / HTML / C#
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop /Illastrator

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน สระ-ไดร์
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป+
 • สามารถทำงานเป็น กะได้

2 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกาศจากโรงเรียนเสริมสวย
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบทรงผม, ทำเคมี
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่ และสามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา
 • รุ้จักเส้นทางใน หาดใหญ่ และ สงขลา

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ ใส่ใจทุกรายละเอียด

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็น กะได้
 • มีใจรักงานบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์
 • ความสามารถในการเขียน และสื่อสาร
 • ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทางด้านการตลาดออนไลน์

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานแคชเชียร์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน
 • ใช้โปรแกรม MS.Office ได้อย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้เรื่อง KPI Competency

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงาน IT
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่ในการจัดการทีมไอที

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า สาขาหาดใหญ่

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสถิติ
 • ประสบการณ์ทางด้านการสำรวจวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเสียสละ รับผิดชอบในงานสูง

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ บุคลิกดี

2 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ บุคลิกดี

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี และคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีสต๊อก อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, e-commerce
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Facebook และ Photoshop

2 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้าของห้าง ผ่านทาง Facebook
 • ทำรูปสินค้า
 • ประสานงานขายกับ PC

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลพื้นที่ขาย
 • เปลี่ยนลานสินค้า
 • และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any related discipline
 • Experience in freight forwarding at least 2 years
 • Good command of English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Female only age 24-35 year old
 • Bachelor’s degree in HRM or related fields
 • CGPA must be 3.00

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 5 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Familiar with SAP system
 • Good command in English

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in in Medical Technologist
 • Minimum of 2 years of work experience
 • Good command of spoken and written English

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการขาย
 • ถ้าผ่านบริษัทด้านการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

17-Jan-18

 

Applied
 • ปฎิบัตงานด้านการวิจัย
 • การพัฒนาด้านอาหาร
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์

17-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนความคุมงาน
 • เร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
 • จัดทำ Action Plan กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

17-Jan-18

 

Applied