• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ช่างพิมพ์

1 hour ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ช่างพิมพ์

1 hour ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์3ปี
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคนงานต่างด้าว
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การด้านงานบริหารงาน
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (สาขาวิทย์-คณิต) หรือสาขาอื่นๆ
 • ทำงานเข้ากะได้
 • ค่าอาหารกลางวัน

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ปวส.
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย

9 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

9 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

9 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

9 hours ago

 

Applied
 • Chinese Language is HSK Level 5-6
 • 3-5 Year's experience in Assistant Role
 • Not a secretary function

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ประเภท 4 และบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • รู้จักพื้นที่และโรงพยาบาลในเขตที่สมัครเป็นอย่างดี

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

9 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการเกษตร

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.-ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.-ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลผักออแกนิก
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเกษตร

9 hours ago

 

Applied
 • Male
 • Age not over 30 years old
 • Bachelor degree of Electrical Engineer

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.-ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีใบอนุญาตการขับรถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้ดี
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดไปเช้าเย็นกลับได้

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor’s Degree in General Management, Marketing
 • Single License or Mutual Fund License
 • Good English communication

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี
 • คำนวณออกแบบโครงสร้างได้ ทำรายการคำนวณประกอบได้

17 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี
 • หากสามารถใช้ระบบ BIM ได้

17 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถอ่านแบบ แกะแบบ ถอดแบบ และเขียนแบบทางไฟฟ้าได้
 • มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการขายหรือการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

17 hours ago

 

Applied
 • จบปวส ปวช หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างตามที่มอบหมาย
 • มีประสบการทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีเบี้ยเลี้ยงรายวัน
 • รับสมัครจำนวนมาก

18 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาแมคคา, ไฟฟ้า, ออกแบบ, เครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Auto Cad ได้

19 hours ago

 

Applied
 • Distributor Management
 • Distributor Development
 • Distributor Sales

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Business Administration
 • At least 1-2 years of sales experience
 • Be able to travel to up country

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

11-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์บริหารงานด้านระบบสารสนเทศ 10 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • English skills
 • Computer skills
 • Interpersonal skills

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Age 26 -36 years old
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 1- 3 years of experience with Presales

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เยี่ยมแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลและคลินิก
 • เขตใต้
 • งานท้าทาย และรายได้ดี

11-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • จบสาขาการบัญชี
 • ทำงาานด้านบัญชีได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Dec-18

 

Applied
 • ฝ่ายอะไหล่
 • Job location: สงขลา
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Dec-18

 

Applied
 • ฝ่ายขาย
 • Job location: สงขลา
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Dec-18

 

Applied
 • ขยัน อดทน มีความตั้งใจ
 • สามารถเข้ากะได้
 • ขับรถขนย้ายไม้และงานอื่นๆตามมอบหมาย

11-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี)
 • ประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความขยัน-อดทน / ละเอียดรอบคอบ

11-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีประสบการณ์การทำ BOI
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อในโรงงานอาหาร

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

11-Dec-18

 

Applied