• จบปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าในแผนกอายุรกรรม เบาหวาน หัวใจ

59 mins ago

 

Applied
 • ออกแบบ วิเคราะห์การผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ออกแบบสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด
 • สถานที่ปฏิบัติงาน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

11 hours ago

 

Applied
 • Direct Sales & Business Development
 • Provide Certification Service to Corporate Clients
 • Working Location: South of Thailand

11 hours ago

 

Applied
 • Solid exp. in FA (prefers hospitality business)
 • Familiar with financial model creation & forecast
 • Able to start work within one month

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • No.1 Battery industry
 • Company Car with Fleet card
 • Challenging job

23-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • Bechelor's degree in hotel business or related
 • 5 years of experience in FMCG / HOTEL business
 • Good in English communication

23-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in related filed
 • Prefer FMCG/nutrition/Animal related company
 • Full and valid driver´s license required

22-Oct-19

 

Applied
 • Sales Engineers of Southern (Songkhla Base)
 • At least 1-5 years of sales
 • Oil & Gas, Petrochemical & Refinery

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Mechanical
 • Minimum 2 years experiences in Workshop technician
 • Knowledge & experience to troubleshoot technical

22-Oct-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของธนาคาร
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รับผลตอบแทนเพิ่มตามผลงานแบบไร้ขีดจำกัด

22-Oct-19

 

Applied
 • projects director projects manager
 • experience in project management and construction
 • experience in contracts management

21-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 6 ปี
 • มีการทำ Project การควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

21-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Secretary
 • Personal Assistant
 • เลขานุการ

21-Oct-19

 

Applied
 • At least Higher Vocational Education
 • Minimum 2 years’ experience
 • Biomass supply

21-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • At least 2 years of experience in IT support
 • Ability to meet tight deadlines

21-Oct-19

 

Applied
 • 1-2 years experiences in Oil and Gas Warehouse
 • Work able command of English
 • Can use SAP system

21-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Medical Tech
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in chemical science
 • 10 years of relevant working experiences
 • 5 years minimum of factory management

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in mechanical engineer
 • 7-10 years in relevant mechanical engineering
 • 3 years in Engineering Management position

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree
 • Experience as a Sales in Medical Field
 • Good presentation skill in front of customers

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์โรงงานอาหารมากกว่า 5 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • High school diploma or engineering
 • 3 Experiences in operational/ technical
 • Demonstrate competency in a part of Bridge Plugs

18-Oct-19

 

Applied
 • Installation/configuration operation of broadband
 • Design solution or services to corporate customer.
 • Define resource plans for IT project

18-Oct-19

 

Applied
 • อายุ 27-35 ปี
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคใต้ทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย ขับรถได้

18-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor in Veterinary Medicine, Animal Science.
 • 0-3 years of experience in related fields.
 • Can work at Southern area.

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Good Degree with Excellent English Skills
 • 2~3 years of Admin & Accounting Experience
 • 5.5 Days work week in Rattaphum District, Songkha

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • retail
 • beautyshop, beauty, healthy
 • retail business

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in Engineering manageme
 • Knowledge in PM and TPM
 • Salary 50K or above, 5 days working

15-Oct-19

THB45k - 55k /month

Applied
 • Handing coaching to agency staff and sales officer
 • Good knowledge of insurance and related
 • 3-5 years’ experience in insurance business

15-Oct-19

 

Applied
 • 10 years working experience in a chemical site.
 • Good leadership skill and good English skills.
 • Salary 60K or above, 5 days working

15-Oct-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in mechanical engineer, electrical engineer
 • Experience at last 3 years Engineering management
 • Good English communication

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Exceed sales targets
 • Based in Southern
 • Independent

15-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor degree of Food science & Technology
 • Have experience in thermal process at 3 year
 • Good relationship and high responsibility

15-Oct-19

 

Applied
 • english – communicative
 • knowledge of accounting and financial processes
 • understanding of data analysis and forecasting

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการฝ่ายขาย
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประจำสำนักงานสงขลา

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied