• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือเคมี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานด้านการผลิต

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • CPD License

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • 1-3 years of experience in related field
 • Computer literate in Microsoft office

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Process Engineer
 • Method Engineer
 • Industrial Engineer

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเดินไปทำงานที่นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree , Human Resources Management
 • At least 5 years experience in HR management
 • Good command of English, strong leadership

5 hours ago

 

Applied
 • Spoken written in English will be advantage
 • Experience in factory is an advantage
 • Social Compliance

5 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Japanese Interpreter
 • Thai nationality, age 28-40 years old
 • Having knowledge about PCBA and Assembly

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีโอกาสได้ศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
 • หยุด เสาร์-อาทิตย์
 • มีค่า Incentive (พิจารณาตามผลงาน)

6 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Manage eCom & dispatch Operations in Warehouse
 • Bachelor, Good English, work at Srinakarin-Bangna
 • Supervisory skill, Strong in MS excel

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Computer Sciences, Computer Engineer
 • 0-3 years experiences in programming
 • Knowledge in Business process and ERP concept

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหา 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถประสานงานได้ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก

8 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานระบบคุณภาพ ISO9001, ISO18000 ,และระบบบริห
 • มีประสบการณ์ในงานประมาณ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจงานก่อสร้าง, ปิโตรเคมี

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในงานประมาณ 2 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน pc ,LAN, server maintenance
 • มีประสบการณ์ด้านงาน IT SUPPORT อย่างน้อย 1 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านการซ่อมรถยนต์ได้เป็นอย่างดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านการออกแบบและสามารถคุมงานก่อสร้างได้

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการบัญชีและการเงิน
 • ประสบการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านภาษี

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • ทักษะการเจรจาต่อรองราคาได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years exp. in Managerial Level
 • 10 years exp. in Raw/Ingredient/Packaging Material
 • SAP system is preferable

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in R&D Food Business
 • Knowledge in food regulation
 • Master Degree in PD Development, Food Sci/Tech.

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลสภาพตลาด
 • วิเคราะห์แนวโน้มความสามารถในการแข่งขัน

11 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • Male/Female age between 33-45 years.
 • At least 5 years of experience in supervisor
 • Service mind, willing to travel as required

11 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Buyer
 • Product Sourcing
 • Ecommerce

17 hours ago

 

Applied
 • Application of IE ­methods to improve productivity
 • Knowledge of Welding process & Machine design
 • Good in Calculation

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Industria
 • At least 5 years experience
 • Able to work in multicultural environment.

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 1-2 Years, Recent graduate will be considerd
 • Good command in English, International Company
 • Salary 20k or above, 5 working days

17 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Work in Bangna Area
 • Japanese Trading Business
 • HR, Basic Accounting and Administration Tasks

17 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Experience in HR Generalist from manufacturing
 • Good command of English both spoken and written
 • Apply: inthiraporn.k@manpower.th.com

17 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • Work experience for 2 years
 • Skills in management

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-8 years of programming experience in C/C++ etc.
 • Good communication in English skills
 • Fresh Grads are welcome

17 hours ago

 

Applied
 • 3-4 years working experience in outbound, logistic
 • Coordinate with 3PL providers
 • Good in English both speaking and writing

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • At least 5 years experiences
 • Knowledge in accounting standards

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์

17 hours ago

 

Applied
 • Japanese Interpreter
 • Japanese
 • Interpreter

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีเอกสารใบ จป.วิชาชีพ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Good in Microsoft office
 • Understand English both writing and reading

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Accounting, age 25 /up with experience
 • Communicate in English, Live in Samutprakan prefer
 • Working experience with SAP or ERP is advantageous

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineers (ALL Levels) to work in Teparuk Plant
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Fresh-Grads ARE WELCOME

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ว.ช-ป.ว.ส, ปริญญาตรี
 • มีความรู้ในการทำเอกสารขาออก หรือ นำเข้า
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New graduates welcomed.
 • Knowledge in ISO9001 and data processing
 • Product operation assembly &fluent in English

17 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience of managing key account
 • Direct experience in a logistics company is a plus
 • Strong and effective communicator

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fabrication
 • Structural
 • Design

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 3 years of experience
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 2 - 3 years of direct experience
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Coordinator
 • Be proactive and follow up ongoing cases daily
 • New graduated is welcome

17 hours ago

Salary negotiable

Applied