• วุฒิการศึกษาระดับปวช เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายการผลิต
 • มีความสามารถเขียนแบบ 2D หรือ 3D

2 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถเข้ากะได้
 • ผลิตอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญตรี สาขาการจัดการ บัญชี การตลาด
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ละเอียด รอบคอบ

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ (สุกร)
 • ประสบการณ์อยู่ฟาร์มสุกร 1-2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานได้ดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส ช่างทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะช่างขั้นพื้นฐาน

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์มบริษัท

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • มีทักษะการโน้มน้าว สื่อสารได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์มบริษัท

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานฟาร์มสุกร 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ + ใบขับขี่
 • มีใจรักงานฟาร์ม

7 hours ago

 

Applied
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างยนต์

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไปสาขาช่างเชื่อม สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถปฏิบัติหมุนเวียนเข้ากะได้
 • ช่างซ่อมบำรุง

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ,ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
 • เครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ,การติดตั้งไฟฟ้า

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานการนำเข้าวัตถุดิบต่างประเทศ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา/ สาขาการตลาดจัดซื้อต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • บันทึกรายการรับเงิน - จ่ายเงิน , วางบิล
 • วุฒิ ปวส ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรู้ในการจัดทำเอกสารทางการเงินหรือบัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งของบริษัท
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาอื่น
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารภายในฝ่าย
 • วุฒิ ปวช ปวส ป.ตรี อายุ 20-30 ปี
 • รวบรวมแบบบันทึกข้อมูล

7 hours ago

 

Applied
 • มีคะแนน TOEIC
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • 15 yrs. exp in FSQA, QA/QC for food industries
 • GMP, HACCP, BRC, ISO9001,14001, 18001, NCR
 • Business of English

11 hours ago

 

Applied
 • 10 yrs exp in food industry management
 • GMP, HACCP, HALAL, BRC, 9001,14001
 • Business of English

11 hours ago

 

Applied
 • Over 1 yr. working experience as RM in banking
 • One Day Interview @ TMB on 16 Sep 2018
 • Salary and location can be negotiated

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายอาชีวอนามัย

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • รักษา / ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเครื่อง

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิกาศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมตามหลักสูตร STCW 2010
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

17 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

17 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experiencing in FMCG, food, or Cosmetics
 • Oversee manufacturing and supply chain operation
 • Master degree would be advantage

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

23 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบสูง ขยัน อดทน

20-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา,เคมี
 • สามารถทำ lab เบื้องต้นได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต

20-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

20-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
 • สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 - 35 ปี

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ / ขยัน / อดทน / ละเอียดรอบคอบ และม

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์/ขยัน/รอบคอบ

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานได้ดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

20-Sep-18

 

Applied