• เขียนโปรแกรม Web App,Windows App
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขา Computer Science, IT
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี เขียนโปรแกรม

1 hour ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ตัวเลขยอดขายแต่ละสาขา
 • เปิดเอกสารและนำสินค้าเข้าสาขา
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีด้าน AR , AP
 • จัดทำเอกสารด้านการขาย, เปิดบิล
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

1 hour ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

1 hour ago

 

Applied
 • รายงานและวิเคราะห์การขายเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดต่อกับห้างสรรพสินค้า
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลพนักงานขายหน้าร้าน
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ

1 hour ago

 

Applied
 • 3-5 years auditing experiences in Big 4 companies
 • Acquire CPA or CIA
 • Provide advice&recommendation of operation control

1 hour ago

 

Applied
 • Quality Assurance Technical Lead, global eCOMMERCE leader - Bangkok The Quality Assurance Technical Lead role is an integral part of the development…

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • export sales
 • international marketing
 • international sales

2 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst
 • Project Manager
 • Application Development

2 hours ago

 

Applied
 • Excellent opportunity to work for global company
 • Golden opportunity for working in top FMCG
 • Opportunity to be responsible for top FMCG product

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Front-End Developer
 • Flexible working hours
 • An option to work from home

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager
 • IT Project Manager
 • Payment gateway

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's in Computer Science, IT
 • experience 3-5 years in IT related field.
 • Be able to build relationships with customers.

2 hours ago

 

Applied
 • Analyze and review Development documentation
 • Develop test instructions
 • Report and Track bugs

2 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • E-commerce
 • Digital Marketing
 • Fluent in English

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any field
 • min.3 years experience in Digital/Agency/Ecommerce
 • 5DayWorkWeek/CompetitiveSalarly/SocInsurance

2 hours ago

 

Applied
 • Process-driven analysis skills is needed
 • participate in agile-based research of new product
 • Build and develop Web and Mobile Application

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิก
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีportfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Investment analyst Energy Project
 • analyze business model
 • Build and maintain financial projection

2 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Assist and track all project related assignments
 • Coordinate with QA team for testing schedules
 • Schedule and arrange project follow up meetings

2 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • At least Bachelor Degree in Accounting, Finance
 • 10+ years experience in senior management role
 • Strong leadership and people management skill

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversees the planning, implementation, etc
 • Define the scope of the project
 • Create a detailed project plan

2 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Finance lead
 • cost controlling
 • finance analysis

2 hours ago

 

Applied
 • Capability change/ Scheduler/ Flexible workforce
 • Banking / FMCG Business
 • Good English communication

2 hours ago

 

Applied
 • software systems using C# and ASP.NET (MVC5)
 • HTML5/CSS/JS is a must
 • Test the developed software to meet the data

2 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • 5 -10 years’ experience in company secretarial
 • Have Knowledge in the fields of corporate laws
 • Follow-up action plans and circulating resolution

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of speaking English
 • Good command of computer skills
 • Positive attitude, enthusiastic and energetic

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • 7 years working experience
 • Good command of written and spoken English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource
 • SAP
 • Full response for general admin task in HR

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting,Finance
 • 5 years' experience in Credit, Collections or AR
 • Good command of English both in spoken and written

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in audit functions
 • Direct experience in financial service field
 • Good command of English

2 hours ago

 

Applied
 • employee relations, human resource, labor union
 • manufacturing, employee engagement, hr generalist
 • business partner, consult, hr specialist, strategy

2 hours ago

 

Applied
 • Formulate Group’s inorganic value-creation strateg
 • Develop pipeline, screen, identify, and drive exec
 • Support Bank’s overall growth strategy such as JV

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Infrastructure for cloud platform
 • Design and architect cloud with Micro services
 • Match solutions to business requirements

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Civil Engineering
 • Heading a luxury condominium property project.
 • Good English communication and computer skills.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 exp. in HR function
 • Strong in HROD, learning development, etc.
 • Min. 5 years of managerial experience

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Finance or BA
 • 5 years experience in billing,accounting, similar
 • Good command in English both spoken and written

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • JAVA / J2EE, Javascript, HTML
 • Analyzing, writing, testing SW with Bank projects
 • Creating tests plans,problem-solving,correcting SW

2 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Exp in Product Management, understand life-cycle
 • Ability to influence cross functional teams
 • Good command of English

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor ‘s degree in Marketing , Business Adminis
 • Minimum 5 years of experience in retail marketing,
 • Creativity and commercial awareness

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 7 years of experience in Marketing
 • Dealing with product design / Product Development
 • Well knowledge savvy about Property

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการเจรจาที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • 3-5yrs experience: Analyst/ Researcher/ Consulting
 • Feasibility studies on Property Developments
 • Fluent English is a must

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • GM Sales & Marketing, General Manager
 • Bigbike lover (no experience required)
 • Good communication both Thai and English

2 hours ago

 

Applied
 • 10 years experience is sales area
 • Plan annual and quarterly sales target.
 • Must be proficient with Word, Excel

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Hotel, resort, hospitality management, BD, spa
 • Business Development, Project Manager, Finance,
 • Wellness, project development, interior design,

2 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Financial Planning and Analysis
 • FP&A
 • Business Finance and/or FP&A

2 hours ago

 

Applied