• เครื่องสำอางค์เกาหลี
 • ดูแลเว็บไซต์ติดต่อประสานงาน
 • คอสโม่ออฟฟิทปาร์ค

2 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ร่วมกับทีมพัฒนา Application ตามโครงการที่ได้รับ
 • มีความรู้ในด้าน PHP หรือ JAVA
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ งาน Fiber Optic
 • ประสานงานและให้คำปรึกษา ด้านการสื่อสาร
 • มีความรู้ทางด้าน ระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร

5 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Able to use a combination of HTML, CSS and Java
 • Experienced in UI/UX design
 • Knowledge of fonts and typography

8 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • working monday-Firday near Dhurakitpundit univerci
 • Good relationship and Work as a team
 • Punctuality and honesty

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ในการขาย IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • โอกาสความก้าวหน้า
 • -

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

12 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Admin
 • At least 7 years’ experience in sales.
 • Good management and leadership skills.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Exposure on HR Services Field
 • Require at least 1-2 years HR Experience
 • Opportunity to be a professional HR with KBTG

16 hours ago

 

Applied
 • Sales Manager
 • ผู้จัดการขาย
 • Sale

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 15 years in Sales, Dealer or Modern Trade
 • Experience in managing large number of people
 • Driving for results, Positive and can-do attitude

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science/Engineering
 • Experience in application development
 • Basic knowledge of Technology Risk

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leasing Manager
 • IMPACT Muang Thong Thani
 • Mall

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Statistics or related field
 • 3years experience in analytical work for retailer
 • SAS/SQL/SPSS Programe usage at work

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Exp. in Sales Support / Logistics
 • Work at Maungthongthani area

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่ > 3 ปี (ตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี)

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตำแหน่งวิศวกรประสานงานโครงการ
 • บริหารงานโปรเจคก่อสร้าง
 • ควบคุมงบประมาณโครงการ

21 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineerin
 • Minimum 2-3 years experience in SAP FI
 • Ability to analyze problems

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • hardworking
 • deadline often meet
 • strong logistics corrdination skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review withholding tax report, VAT report
 • Responsible for the deadline of weekly reports
 • Improve internal accounting control procedure

21 hours ago

 

Applied
 • Serve as part of a KBTG Blockchain team
 • Build web application to provide REST API service
 • Experience with Node.js programing

21 hours ago

 

Applied
 • Develop Blockchain smart-contract (chaincode)
 • Hands on experience with Golang programing
 • Development of Hyperledger Fabric blockchain

21 hours ago

 

Applied
 • ดูแลอาคารจัสมินฯ ทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ
 • มีประสบการณ์บริหารอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 45 - 49 ปี

21 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีหน้าที่ดูและระบบ Server ต่าง ๆ ขององค์กร
 • มีความประสบการณ์ด้านระบบ Server, Cloud
 • ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00

21 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ/การเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/กระบวนการ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานกับ API ของ Social Network
 • JavaScript, CSS, HTML, HTTP Protocol
 • เข้าใจ UX/UI และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Flexible Working Hours
 • Health Insurance
 • Company Trip ปีละ 2 ครั้ง

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • สามารถทำAuto-Cad ได้

21 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3mths, Group Health Insurance, Language
 • Import Machine & Install Service
 • 3 - 5yrs exp of working Japanese Company

21 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3 - 4mths,
 • Trading & Engineer Service of Food Factory Machine
 • Have a own car

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 1-3 years Experience with a development language
 • Knowledge in .NET Application Architecture

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Package
 • Startup Culture
 • Apply Now!

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • แก้ไขปัญหาทั้งด้าน Hardware, Software, Network
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ไอทีของบริษัทให้สามารถใช้งานได้ดีอ

16-Jan-18

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา รัดับ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ World,Excel ได้ดี
 • มีประสบการณ์ งานด่าน ธุรการ อย่างน้อย 1 ปี

16-Jan-18

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • เครื่องสำอางค์
 • ดีไซน์แบลนเนอร์เว็บไซต์
 • ดูแล facebook

16-Jan-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Financial Model & Financial Statement Analysis.
 • Setup credit facilities for Project finance.
 • Corporate Finance, financial planning

16-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตลาด
 • มีไหวพริบ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้

16-Jan-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชอบความท้าทาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรู้เรื่องการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

16-Jan-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษา ปวช. หรือ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

16-Jan-18

 

Applied
 • IT และ Network
 • รับผิดชอบดูแลระบบ Network ที่ใช้ภายในบริษัท
 • ปรับปรุงและ update ข้อมูลของบริษัทฯ ในเว็บไซด์

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

16-Jan-18

 

Applied
 • Good Communication In English
 • Oversea Training Opportunity
 • Positive working environment

16-Jan-18

 

Applied
 • positive working environment
 • Good communication skills in english
 • Opportunity training in oversea

16-Jan-18

 

Applied