• ผู้แทนขายและวิชาการ ลูกค้ารายหลัก
 • ดูแลลูกค้ารายหลัก ธุรกิจปศุสัตว์
 • จบสายวิทยาศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน

6 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องเคมีเกษตร

6 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of F&B management experience
 • Background with P&L management within the F&B
 • Excellent command of spoken / written English

6 hours ago

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

6 hours ago

 

Applied
 • Sales
 • Sale Executive
 • Sales

6 hours ago

 

Applied
 • Admin, General Affair, GA, HR, Japanese, English
 • HRD
 • HRM

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคคลิกภาพดี มีภาวะความเป็นผู้นำ

6 hours ago

 

Applied
 • Road construction
 • Projects Management
 • Development Opportunities

6 hours ago

 

Applied
 • Achieve assigned monthly revenue targets
 • Support collection of receivables
 • 5 years experience in consumer, cosmetics, FMCG

6 hours ago

 

Applied
 • Sell high end hair care products in the Salon
 • Deliver sales targets
 • 3 years of experience in consumer, cosmetics, FMCG

6 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับลูกค้า
 • จบวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด หรือ พลศึก
 • บุคคลิกภาพดี รูปร่างเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักการขาย

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy or Science related
 • Has experience in pharmaceutical company
 • Organize & create event in the assigned territory

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักการขาย

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักการขาย

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักการขาย

15 hours ago

 

Applied

Steward

Wora Bura Co., Ltd.

Prachuap Khiri Khan

 • เพศ ชาย , หญิง อายุ22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6ขึ้น
 • มีความตั้งใจทำงาน รักงานบริการ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักการขาย

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิ ปวส. หรือวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มียานพาหนะ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถทำงานกะกลางคืนได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิ ปวส. หรือวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มียานพาหนะ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

15 hours ago

 

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับเอกสารในด้านวิศวกรรม
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • 2 years manager experience
 • Competitive pay
 • opportunity to grow within company

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาคณะวิศวกรรม
 • สามารถใช้อินเตอร์เนตได้ดี

17 hours ago

 

Applied

Bartender

Wora Bura Co., Ltd.

Prachuap Khiri Khan

 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ22 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวส. หรือวุฒิปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการประมง, เทคโนโลยีทางทะเล
 • ประสบการณ์โดยตรงในการดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักและทุ่มเทในการทำงาน

19 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.6ขึ้น

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความรับผิดชอบ
 • รักงานโรงแรมและการบริการ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความรับผิดชอบ
 • รักงานโรงแรมและการบริการ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีใจรักในสายงานที่ปฎิบัติ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • Project Manager
 • เงินเดือน 17,000 – 22,000
 • ค่ารถ 5000 บาท หรือ รถบริษัท

20-Sep-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 10 years working experience form financial firm
 • At least 5 years in managerial experience.
 • Design program to prevent from reputation risk

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

20-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

20-Sep-17

 

Applied
 • Having good background in Civil Engineering
 • Business Development, Civil Consultant
 • Good leadership skill, team development

20-Sep-17

 

Applied
 • HR Manufacturing Recruitment
 • Able to travel within Central of Thailand
 • 80-120K plus Car

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree Engineering in related field
 • Manages company's OHSAS18001 compliance.
 • Supervise, maintain and work on the development

19-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเก็บเงินลูกค้า
 • กระฉับกระเฉง รักการบริการ มีทักษะการสื่อสารดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19-Sep-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กระฉับกระเฉง รักการบริการ มีทักษะการสื่อสารดี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานมา 1 - 2 ปี
 • ดูแลความเรียบร้อยและจัดระเบียบภายในครัว

19-Sep-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กระฉับกระเฉง รักการบริการ มีทักษะการสื่อสารดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเยี่ยมไซด์งานลูกค้า

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3,53

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการโฆษณา

19-Sep-17

 

Applied