• เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.หรือปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.หรือปวส.
 • ควบคุมเครื่อง CNC

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • ปวช.หรือปวส. เอกงานเชื่อมหรือช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวะ
 • ประสานงานด้านการตลาดทั้งหมดของบริษัทฯ

2 hours ago

 

Applied
 • ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท
 • รักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า เพื่อแนะนำและเสนอขายสินค้า

2 hours ago

 

Applied
 • ทุกเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ Sale มาก่อน

2 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • Degree in Accounting
 • 3-5 years experience in Accounting and Tax
 • preferably in senior position

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดพิมพ์จดหมายหรือรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงาน
 • วางแผนและติดตามงานในโครงการที่รับผิดชอบ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอน
 • ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ Shop Drawing
 • ประสานงานทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานกับวิศวกร

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • Manage end - to - end Supply Chain
 • 8-10 years of experience in production planning
 • Good English competency

2 hours ago

 

Applied
 • Engineering Project Management
 • Develop site/project electrical and control
 • Food or FMCG industries are prefered

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบด้าน ERP

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา วิทยาการคอมฯ สามารถพัฒนาระบบ ERP
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 • คำนวนภาษีต่างๆ

9 hours ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 • คำนวนภาษีต่างๆ

9 hours ago

 

Applied
 • Marketing
 • Shopping Complex
 • Tenants

11 hours ago

 

Applied
 • Experienced in planning for more than 8 years
 • CAn work upcountry
 • Very good English

13 hours ago

 

Applied
 • 2 yrs. exp in QA/QC/CQE/QE for Manufacturing
 • 8D Reports, 5 whys, ISO19001/14001/TS16949
 • Good command in English

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงานการระกันคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • กำกับ ดูแลและอนุมัติแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให

17 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 • คำนวนภาษีต่างๆ

17 hours ago

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 • คำนวนภาษีต่างๆ

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

17 hours ago

 

Applied
 • 3-4 years of experience required
 • Location : Thailand
 • Salary : N/A

20 hours ago

Above THB70k /month (negotiable)

Applied
 • TELECOM INSTALLATION (TI)
 • 1-3 years of experience required
 • Salary N/A

20 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

21-Aug-17

 

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

21-Aug-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

21-Aug-17

 

Applied
 • Minimum bachelor's degree in a related field
 • At least 3-4 years' working experience
 • Good command of spoken and written English

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mass Communications
 • Good writing skills
 • Proficient in the use of Microsoft Office

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Hotel Management
 • 5 years related experience
 • Good Communication and writing skills

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent in English communication skills
 • Experienced in sales or marketing
 • Confidence to open new conversations with customer

21-Aug-17

 

Applied
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ฝึกอบรม
 • พัฒนา

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in Oil&Gas, Petrochemical
 • Bachelor's degree in Engineering, related field
 • Good command in English

21-Aug-17

 

Applied
 • 5 years of working experience in Oil&Gas pipeline
 • Bachelor's degree in Engineering, related field
 • Good command in English

21-Aug-17

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
 • ดูแล ทำความสะอาดภายในคลีนิก
 • ประกันสังคม

21-Aug-17

 

Applied
 • คิดบวก
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน

21-Aug-17

 

Applied