• มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • แนะนำสินค้าและบริการให้ลูกค้า
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานได้เขตจังหวัด เชียงใหม่, ภูเก็ต, พัทยา
 • มีความเข้าใจด้าน Digital Marketing
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ธุรกิจการท่องเที่ยว

5 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Urgent Cheift Accountant in Phuket
 • Financial,CPD license, TAX
 • professional, good command in english

5 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. - ป.ตรี
 • มีประสบการณ์การณ์ด้านการขาย

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

5 hours ago

 

Applied
 • Proven track record in account management / sales
 • Bachelor’s degree or equivalent
 • Excellent command of English required

5 hours ago

 

Applied
 • Administrative task
 • High commission
 • Intenational working enviriontment

5 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศ฿กษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.ปลาย
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

5 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.ต้น
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

5 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.ต้น
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

5 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.ต้น
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี บุคลิกภาพดี
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย / การตลาด ในธุรกิจท

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • ดูแลในส่วนของงานระบบ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • ดูแลในส่วนของงานระบบ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • ดูแลในส่วนของงานระบบ

5 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office , Microsoft Project

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

5 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office , Microsoft Project

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถไปประจำไซต์งานได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

5 hours ago

 

Applied
 • Salary dependent on experience
 • Excellent career growth opportunity
 • Initial salary expectation 10,000-18,000

5 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • เพศ หญิง ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ม.3ขึ้นไป (มีใบขับขี่รถยนต์)
 • มีความรู้ทางสายงานเป็นอย่างดี ภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ
 • ม.3ขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

5 hours ago

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ
 • ม.3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื (พิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

5 hours ago

 

Applied
 • Age in 40’s, but new generation thinking.
 • Experience in construction industry knowledge.
 • Able to manage a team of 12 – 15 sales people.

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

5 hours ago

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปวช-ปวส ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปวช-ปวส ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปวช-ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • ช่างรายวัน

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปวช-ปวส ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงแรม 5ดาว

5 hours ago

 

Applied
 • ปวช-ปวส ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปวช-ปวส ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • ปวช-ปวส ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงแรม 5ดาว อย่างน้อย 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ปวช-ปวส ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • Public Area / พนักงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

5 hours ago

 

Applied