• สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

 

Applied
 • Daily quality & cost control & kitchen management
 • Minimum 2 years experience in hotel or restuarant
 • Salary 25k or above, 5.5 days working

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years working experience
 • Good command in English
 • Opportunity to work globally

6 hours ago

THB20k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • จบการศึกษาด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำสัญญาต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สนใจงานสำนักงานบัญชี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • ประกันกลุ่ม
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

6 hours ago

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันกลุ่ม

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิไม่จำกัดวุฒิ ขอแค่รักในงานขาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย2ปีเคยผ่านงานโรงแรม รีสอร์ท
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40ปี วุฒิม.3ขึ้นไป อดทน
 • มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์

6 hours ago

 

Applied
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ
 • คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงาน
 • คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า/ระบบ
 • สามารถเข้างานตามกะได้
 • มีทัศนคติที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรง

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เคยผ่านงานหรือผ่านการฝึกงานมา
 • ลงบัญชี ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

6 hours ago

 

Applied
 • Good English and Thai languages
 • Excellent working knowledge of Adobe InDesign
 • Knowledge of production media processes

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกษตร), สาขาการเกษตร
 • มีความรู้ด้านการวางบิล, ออกใบกำกับภาษี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

6 hours ago

 

Applied
 • Good Thai and English and Italian
 • Knowledge of Adobe products Including InDesign
 • Excellent teamwork

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Medical Representative
 • pharmacy

6 hours ago

 

Applied
 • Sales
 • Medical Representative
 • pharmacy

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2-3 years experienced reservation field.
 • Salary 15k - 20k, Provident Fund & Dormitory
 • Group Insurance, 16 days Traditional Holiday

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว

6 hours ago

 

Applied
 • Coordinate with internal and external parties
 • Drive the execution of product road map
 • Social welfare and Health insurance

6 hours ago

 

Applied
 • Create interesting tourism content
 • Excellent in English writing
 • Experience in writing articles, blogs and etc.

6 hours ago

 

Applied
 • Plan product features in the strategic plan
 • Coordinate with internal and external party
 • Strong interest in mobile and internet businesses

6 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำสัญญาต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำสัญญาต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็คดูความเรียบร้อยของรถ ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ และประสบการณ์ด้าน QC

6 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถยนต์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร อย่างน้อย 1
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • สมัครงานผ่านทาง jobsDB

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • ผสมเครื่องดื่ม เหล้าได้

6 hours ago

 

Applied
 • เข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร
 • สามารถซ่อม ติดตั้ง แก้ไข แอร์ได้

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สมัครงานผ่านทาง jobsDB

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีใบขับขี่ประเภท 2

6 hours ago

 

Applied
 • กําลังศึกษาอยู่ๆในช่วงฝึกงาน
 • ซื่อสัตย์
 • ขยัน อดทน

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • เข้างานเป็นกะได้

6 hours ago

 

Applied
 • นวดไทย สปาได้
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • ประสบการณ์ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • รักงานบริการ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • Room maid

6 hours ago

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส ป.ตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถทําอาหารไทย - ยุโรปได้

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ภูเก็ต

6 hours ago

Salary negotiable

Applied