• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • จัดทำใบคำร้องและสัญญาเช่าซื้อ
  • จัดการและรวบรวมเอกสารที่ต้องการ

2 hours ago

 

Applied
  • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
  • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
  • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • มียานพาหนะ มีใบขับขี่
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

12 hours ago

 

Applied
  • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
  • มีใจรักงานบริการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

12 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีใจรักงานขาย งานบริการ การแนะนำสินค้า
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

14 hours ago

Base salary + high commission

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีใจรักงานขาย งานบริการ การแนะนำสินค้า
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

14 hours ago

Base salary + high commission

Applied
  • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
  • มีใจรักงานบริการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

20 hours ago

 

Applied
  • วุฒิ ปวส.หรือ ป.ตรี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

20 hours ago

 

Applied
  • Activity targets achieved as per sales plan.
  • Tertiary qualifications in Business, Commerce
  • Key account management and targeting.

20 hours ago

 

Applied
  • 5 years of experience ideally in the manufacture
  • Willing to travel overseas to meet customers
  • Good English communication and presentation skills

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
  • ประกันสังคม
  • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

20 hours ago

 

Applied
  • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
  • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
  • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

19-Nov-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

19-Nov-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • รักบริการ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

19-Nov-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

19-Nov-18

 

Applied
  • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

19-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

19-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19-Nov-18

 

Applied
  • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
  • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

19-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
  • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

19-Nov-18

 

Applied
  • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19-Nov-18

 

Applied
  • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19-Nov-18

 

Applied
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19-Nov-18

 

Applied
  • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
  • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
  • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

19-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
  • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
  • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

19-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Nov-18

 

Applied
  • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
  • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Nov-18

 

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
  • มีความรู้ด้านโปรแกรม VS.Net

19-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

19-Nov-18

 

Applied
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
  • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

19-Nov-18

 

Applied
  • Bachelor degree or higher in Accounting
  • Computer literate in ERP - SAP system
  • Experience in Healthcare Business is advantage

19-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash
  • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • มีมุมมองทางศิลปะ ควบคู่ไปกับการตลาด

19-Nov-18

 

Applied
  • ไม่จำกัดวุฒิ ขอเพียงมีใจรักการขายและรักงานบริการ
  • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
  • ชอบความอิสระ ท้าทาย

19-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับการ Setup Windows Server
  • ความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษา HTML & CSS

19-Nov-18

 

Applied
  • ดูแลงานออกแบบภายใต้แบรนด์ CARA
  • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบ

19-Nov-18

 

Applied
  • ปวส.สาขาการบัญชี
  • มีทักษะด้านโปรแกรมบัญชี และโปรแกรมพื้นฐาน Word
  • ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลา

19-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
  • 3-5 ปี
  • Sales

16-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • Sales

16-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย 3-5 ปี
  • Sales

16-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย 3-5 ปี
  • ผจก.ตัวถังและสี

16-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
  • รักงานบริการ
  • ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

16-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
  • มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต
  • หากเป็นผู้ชายให้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

16-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

16-Nov-18

 

Applied
  • Dealer Manager, Service Manager, Branch Services
  • Automotive, Heavy Machine, Construction, Truck
  • North Eastern, Korat

16-Nov-18

 

Applied
  • เข้าออฟฟิศ สัปดาห์ละ 1 วัน
  • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ขายเครื่องจักรก่อสร้าง 1 ปี

16-Nov-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
  • มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต
  • หากเป็นผู้ชายให้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

16-Nov-18

 

Applied