• เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง)

5 hours ago

 

Applied
 • Global leader in the electronics industry
 • Excellent career gowth opportunity
 • Collaborative working environment

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง , ซ่อมแซมบ้าน
 • มีบุคคลิกดี ( เพราะต้องติดต่อลูกค้า )

5 hours ago

 

Applied

HR & Admin Staff

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Good command in English
 • Admin
 • Human resource

5 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Thai Nationality, Male/Female 35-50 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

5 hours ago

THB45k - 90k /month

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

5 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

5 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

5 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

5 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Bachelor degree/above, 6 years relevant experience
 • Fluent skills in spoken English nad Mandarin
 • Business oriented and dynamic individual

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree/above, 3 years relevant experience
 • Fluent skills in spoken English and Mandarin
 • Mature personality, Able to work under pressure

5 hours ago

 

Applied
 • Male or Female / 25 year old up
 • Bachelor’s degree in Engineer or related fields
 • Minimum 1-2 years experiences in maintenance

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Checking export and import documentation
 • Preparing data for logistic companies
 • Generate sales with existing customers

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in developing Web Application
 • Familiar with language programming
 • Experience in Machine learning

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ขายกับหน่วยงานราชการ เอกชน ภาคการศึกษา

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย /หญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ใช้โปรแกรม SAP B1 /Excel, Word Powerpoint

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ขั้นตํ่าเกี่ยวกับงานติดตั้ง

13 hours ago

 

Applied
 • มีความขยัน กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความคล่องตัวมาก

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี หรือ ป.โท หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 10 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงาน3 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีต้นทุน Manufacturing และภาษีอากร

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์การทำงานเ้านการตรวจสอบภายใน 3 ปี
 • มีทักษะด้านการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ให้ข้อเสนอ

13 hours ago

 

Applied
 • Qualified Thai Teacher
 • PYP Experience
 • Bachelor of Master Degree in Education

14 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in Oracle software will be a plus.
 • Have knowledge of accounting and tax related law.
 • At least 1-2 years of accounting experience.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาโท

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

15 hours ago

 

Applied
 • new product development
 • mechanical engineer
 • manufacturing environment

15 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีในระดับจัดการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณใช้โปรแกรม SAPB1

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree of Engineering
 • Must have experience as a program manager
 • Excellent verbal and written communication skill

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • At least University graduated in Marketing.
 • Good command of spoken,written and reading English
 • Good personality/ communication.

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Sep-17

 

Applied

Senior Sales Manager

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • Team management, Initiative,
 • Sales oriented, self-motivated
 • Good interpersonal and communication skills

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • 10 years of experience in sales field of B2B
 • Bachelor degree in sciences,biology,food tech
 • Good command in English

21-Sep-17

Above THB120k /month

Applied
 • Electrical Service Engineer
 • Poultry Industry
 • Job in Pathumthani, Thailand

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • To work for one of the biggest companies
 • To use and improve Food science skills
 • To go to work in new setup company

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

21-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หญิง อายุ 20-30 ปี
 • การศึกษา ปวช ปวส ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-30 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

21-Sep-17

 

Applied
 • Male, Female Age 25-30 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of work experience in marketing
 • Experience in Lighting industry
 • spoken and written English and computer literate

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in any Engineering
 • Good command in English: TOEIC Score is 450 up
 • 1-5 year exp in Sales in electronic manufacturing

21-Sep-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

21-Sep-17

 

Applied